icon-searchHae
Asiakkaille

Google Cloud Next ’20 kiteytettynä – Viikko 1: Näkemykset toimialoihin

COVID-19 tilanteesta johtuen vuosittain toistuva Google Cloud Next -tapahtuma järjestetään tänä vuonna virtuaalisesti. Tapahtuma kestää yhdeksän viikkoa siten, että joka viikko keskitytään tiettyyn aihealueeseen, jonka ympärille on järjestetty massiivinen määrä erilaisia sessioita ja puheenvuoroja. Pääset ilmoittautumaan ja näkemään koko tapahtuman agendan täältä.

Päätimme luoda blogisarjan, johon kerätään jokaiselta viikolta olennaisimmat uutiset ja tärpit kiteytettynä. Alta pääset sarjan muihiin julkaisuihin:

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia toimialoja:

 1. Vähittäiskauppa
 2. Terveysala
 3. Peliala
 4. Julkinen sektori
 5. Media
 6. Valmistava teollisuus
 7. Rahoitusala
 8. Telecom

1. Vähittäiskauppa

Vähittäiskaupan uudet kuviot

Toimiala on herkkä disruptiivisille muutoksille. Korona kiihdytti jo ennestään isoa painetta digitaaliselle muutokselle, jota ajoivat eteenpäin toimialaa kuvastavat pienenevät tuotot ja katteet.

Konsulttiyhtiö McKinseyn tuottaman tutkimuksen mukaan kuluttajia ympäri maailman yhdistää mm. seuraavat asiat:

 • Kyky ja halukkuus investoida luksustuotteisiin on romahtanut, kulutus on keskittynyt pääosin välttämättömiin perustuotteisiin. Monet kuluttajat hakevat itselleen kontrollin ja turvallisuuden tunnetta säästötoimenpiteillä
 • Kuluttajat ovat isoina massoina siirtyneet tekemään ostoksia digitaalisissa kanavissa
 • Kotikeskeisen markkinan (engl. homebody economy) nousu, tarkoittaen että kuluttajat voivat tilata – ja myöskin odottavat pystyvänsä tilaamaan – melkeinpä mitä vain tuotteita ja palveluja suoraan kotiovelleen toimitettuna

Vähittäiskaupan alalla on tärkeää tuntea ja pystyä ennakoimaan asiakkaiden kulutustapoja. Pandemian myötä kuluttajat ovat äkillisesti muuttaneet kulutustottumuksiaan ja kaupankäynti on siirtynyt nopeasti ja massiivisesti verkkoon. Monien uusien tottumusten ennakoidaan jäävän pysyvästi voimaan myös koronan jälkeen. Kasvattaakseen markkinaosuuttaan vähittäiskaupan on tärkeää pystyä reagoimaan ja hyödyntämään uusien tottumusten tuomia mahdollisuuksia.

Alalla pyritään löytämään uusia keinoja herättää mielenkiintoa ja erottua sekä luoda uusia, skaalautuvia monikanavaisia asiakaskokemuksia. Pitkälle personoidun tarjooman ja tarjousten tärkeys on noussut merkittäväksi. Verkkokauppa-alustoilla on pystyttävä hyödyntämään teknologioita, joilla kuluttajat voivat saada erinomaisia ostokokemuksia poistumatta kotoaan.

Googlen avut

Google tarjoaa vähittäiskaupan toimijoille saumattoman ekosysteemin toisiaan täydentäviä teknologiaratkaisuja, joilla pystytään luomaan kokonaisvaltaista optimointia vastaten liiketoiminnan eri osa-alueiden tarpeisiin, kuten monikanavaiseen kaupankäyntiin, myyntivalikoiman johtamiseen, asiakashankintaan ja -kokemuksiin, checkout-prosessiin sekä toimitusketjuihin ja tuotteiden elinkaareen.

Google auttaa erityisesti seuraavilla osa-alueilla:

 • Toiminnan tehokkuuden ja pääomatehokkuuden parantaminen, kulujen karsiminen
  • Työtapojen muutos ja etätöiden mahdollistaminen G Suite -ratkaisuilla
  • Varastonhallinnan optimointi
  • Monikanavainen, tehokas ja skaalautuva asiakaspalvelu‎ hyödyntäen Google Contact Center AI -tekoälyä
  • SAP:n siirto ja pyörittäminen Google Cloudin päällä
  • Anthos: hybridi multi-cloud alusta, joka vauhdittaa ja helpottaa pilveen siirtymistä

 • Dataan pohjautuva päätöksentekokyky tuotteen, asiakkaan ja toimitusketjun liittymäkohdissa. “Retail is in the details and the details are in the data.
  • Tietovarastojen modernisointi
  • Customer Data Platformien eli muihin järjestelmiin integroituvien asiakaskantojen hyödyntäminen
  • Google pyrkii tarjoamaan reaaliaikaista analytiikkaa, jotta toimijat pystyisivät paremmin ennustamaan kysyntää ja tarttumaan trendien tuomiin mahdollisuuksiin, sekä rakentamaan sitkeitä toimitusketjuja ja pitämään varastotilannetta jatkuvasti silmällä
  • Yhdistämällä Google Merchant Centerin ja BigQueryn kauppias voi paremmin ymmärtää mitkä brändit ja tuotteet ovat kysytyimpiä kuluttajien keskuudessa, mitkä menestyvät tuotteet omaan valikoimaan kannattaisi lisätä ja miten oma hinnoittelu vertautuu kilpailijoihin
 • Liikevaihdon kasvun vangitseminen digitaalisissa kanavissa. Verkkokaupan tärkeys on korostunut ja digitaaliset kaupankäyntialustat ovat tulleet jäädäkseen
  • Modernit responsiiviset järjestelmät ja kokemukset ovat keskiössä. Kohderyhmän digitaalisen jalanjäljen ymmärtäminen osana tarjooman personalisointia on tärkeää
  • Toimijoiden on pystyttävä rakentamaan eteenpäinkatsovia infrastruktuureja, jotka kykenevät skaalautumaan muuttuvaan kysyntään nopeasti
   • Verkkokaupan modernisointi
   • Uudet liiketoimintakanavat rajapintoja (APIs) hyödyntäen
   • Sesonkimyynnin ja alemyyntien protokollien rakentaminen epävarmuuden minimoimiseksi ja hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseksi
   • Tuotevalikoiman ja personoidun tarjooman kehittäminen
    • Cloud Vision Product Search mahdollistaa sen, että ostaja voi tehdä omilla tuotekuvillaan tuotehakuja kauppiaan verkkosivuilla ja saamaan hakutuloksiin visuaalisesti vastaavia tuotteita kauppiaan tuotevalikoiman referenssikuvista
    • Valmiiksi rakennettuihin koneoppimisen malleihin pohjautuva Google Recomendations AI -tekoäly pystyy tarjoilemaan asiakkaalle kustomoituja tuotesuosituksia. Ratkaisu on nopeasti käyttövalmis, koska myyjien ei tarvitse rakentaa omia ML-malleja, vaan he pystyvät liittämään tuotevalikoimansa ja aikaisempien myyntitapahtumien datan valmiiksi rakennettuihin suosittelumalleihin
     • Suosittelu-AI:lla saavutettuja tuloksia ovat mm.
      • +90% CTR
      • +40% konversiot
      • +50% tuotto

Lisätietoa aiheesta Googlen sivuilla.

2. Terveysala

Pandemia on puskenut terveysalaa kohti “digital-first” -toimintatapoja ja kiihdyttänyt erityisesti kysyntää ns. telelääketieteelle, mikä tarkoittaa sähköisen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä potilastyössä, kun vastaanotto ei tapahdu samassa tilassa.

Google Meet -videopuhelusoftaa on hyödynnetty tietoturvallisena, esteettömänä ja skaalautuvana ratkaisuna puhelinvastaanotoilla. Lisäksi Google Nest Camera Console on mahdollistanut sairaaloissa sen, että terveydenhoitajat ovat pystyneet arvioimaan hoitotarpeen ja neuvomaan potilaitaan astumatta samaan huoneeseen. Google on toimittanut myös Chromebook-tietokoneita sairaaloihin, jolloin potilaat ovat pystyneet turvallisesti pitämään yhteyttä perheenjäseniinsä.

Google Cloud auttaa terveysalaa erityisesti seuraavilla osa-alueilla:

 • Tietoturvalliset ja skaalautuvat ratkaisut
  • Terveydenhuollon ala kokee kaksinkertaisen määrän kyberhyökkäyksiä muihin toimialoihin verrattuna. Modernit pilviratkaisut voivat vähentää tietoturvariskiä huomattavasti, auttaen samalla toimijoita rakentamaan parempia kokemuksia niin potilaille kuin henkilöstölleen
  • Googlen “De-identification as a Service” -palvelu on automatisoitu henkilötietojen anonymisointiratkaisu. Se etsii sisällöstä automaattisesti yksilöiviä henkilötietoja (PHI), kuten nimi, yhteystiedot, hetu, valokuvat ja poistaa taikka korvaa ne. Anonymisoitua dataa voidaan hyödyntää paljon laajemmassa mittakaavassa, kuten esim. kliinisessä päätöksenteossa, laajemmissa tutkimuksissa ja analyyseissa, liiketoiminnan kehittämisessä ulkoisten sidosryhmien kanssa sekä tekoälyn ja koneoppimisen kouluttamisessa

 • Hoitohenkilöstön ketteröittäminen ja telelääketiede
  • Alan henkilöstö on usein erittäinkin liikkuvaista, mutta tyypillisesti käytössä olevat järjestelmät ja data eivät ole. Ajantasaiseen tietoon kiinni pääseminen työasemalta on usein hankalaa ja vaatii useita eri kirjautumisia mikä vie aikaa pois varsinaiselta potilastyöltä
   • Googlen Single Sign On (SSO) mahdollistaa helppokäyttöisen, turvallisen ja aina mukana kulkevan tavan tunnistautua ja päästä käsiksi tietoon sekä hallita pääsyoikeuksia
  • Asiakasmäärän kasvaessa ja telelääketieteen yleistyessä on noussut tarve tehokkaille ja skaalautuville prosesseille, joissa on silti hyvä asiakaspalvelukokemus
   • Googlen Contact center AI on virtuaalinen asiakaspalvelija, joka pystyy tuottamaan nopeasti hyvin ihmismäistä puhesynteesiä ja integroituu reaaliaikaisesti ihmisasiakaspalvelijoihin. Tekoäly kykenee myös reitittämään puheluja ja oppii optimoimaan itseään

 • Parhaan hoitotuloksen saavuttaminen dataan pohjautuen
  • Google pyrkii tarjoamaan ratkaisuja, joilla kyetään optimoimaan tietoon pohjautuvaa ja ennakoivaa päätöksentekoa, ja vastaamaan mm. seuraaviin toimialalle tyypillisiin kysymyksiin: Kuinka kliinistä, taloudellista ja operatiivista dataa voidaan hyödyntää paremmin potilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa? Kuinka potilasmäärien vaihteluihin sekä tarvikkeiden saatavuusongelmiin voidaan varautua ennakolta? Kuinka rakentaa ajantasaisia mittareita (KPI) ja seurata sekä kehittää suoriutumista? Kuinka sijainniltaan hajautettu ja tallennusmuodoltaan eroava data saadaan keskitettyä, yhteismitallistettua ja valjastettua käyttöön?
   • Googlen Cloud Healthcare API tarjoaa ratkaisun joka ymmärtää useimpia terveysalan dataformaatteja, harmonisoi ja keskittää tiedon yhteen sijaintiin sekä mahdollistaa toiminnan ja päätöksenteon reaaliaikaisten kehittämisen ja lopputuleman mittaamisen. Rajapinta mahdollistaa olemassa olevan terveysalan infran integroimisen pilvipalveluihin ja mahdollistaa näin ollen modernien ratkaisujen hyödyntämisen matalalla kynnyksellä ja investoinnilla
   • Googlen sisäänrakennetut AI/ML ratkaisut tuovan analytiikkaan lisäkerroksen responsiivisuutta ja älyä

Lisätietoa aiheesta Googlen sivuilla.

3. Peliala

Toisin kuin monien muiden alojen kohdalla, korona on kiihdyttänyt peliteollisuuden kasvua. Monet pelialan firmat hakevat skaalautuvia pilviratkaisuja, jotka mahdollistavat tässä tilanteessa nopean reagoinnin kasvaneelle kysynnälle. Lisäksi alan toimijoiden keskeisimpiä tarpeita ovat mahdollisimman pieni latenssi, pelaajien erilaisten vuorovaikutustapojen ymmärtäminen ja pelikokemuksen räätälöinti niiden mukaan sekä pelaajien sitouttaminen ja mielenkiinnon ylläpitäminen tuottamalla järjestelmäriippumattomia ja monialustaisia sisältöjä.

Googlen tavoitteet pelialalla ovat:

 • Selkeyttää kompleksista infrasturuktuuria niin että pelien tuottajat voivat keskittyä pelien kehittämiseen nopeammalla syklillä ja parhaan mahdollisen pelaajakokemuksen tarjoamiseen
  • Avoimen lähdekoodin järjestelmä Kubernetes on kehitetty kontitettujen sovellusten käyttöönoton automatisointiin, skaalaamiseen ja hallintaan. Kubernetes mahdollistaa kustomoinnin ilman huolehtimista alustana olevan infran hallinnasta. Pelipalvelinten työkuormien kontittaminen mahdollistaa myös isojen kokonaisuuksien tuotantoon siirtämisen nopeasti
  • Pelaajien yhdistäminen toisiinsa on taitolaji, mikä voi suuresti vaikuttaa pelaajakokemukseen. Monet valmiit, ns. “hyllystä saatavat” matchmaking-ratkaisut eivät ole tarpeeksi kustomoitavissa eivätkä siten taivu erilaisten pelien yksilöllisiin tarpeisiin. Matchmaking-ratkaisujen kehittäminen alusta saakka jokaiselle pelille erikseen on kuitenkin aikaa vievää. Tähän hätään Google tarjoaa omaa valmista matchmaking frameworkia. OpenMatch on valmis aihio, johon pelikehittäjät voivat integroida oman yksilöllisen matchmaking logiikkansa

 • Tarjota nopeita keinoja skaalata pelit globaalin kysynnän mukaan
  • Kattavalla paikallisverkolla sekä globaalit alueet toisiinsa yhdistävällä, omassa omistuksessa olevalla valokuituverkolla Google pystyy tarjoamaan pelikokemuksia mahdollisimman pienellä viiveellä. Pelialalle suositeltu premium-verkkomalli pitää liikenteen Googlen privaatissa verkossa mahdollisimman pitkään, mikä takaa sulavan pelaajakokemuksen
  • Agones tarjoaa avoimen lähdekoodin alustan, joka on tarkoitettu moninpeliin ja mahdollistaa pelipalvelinten skaalaamiseen ja orkestroinnin. Agones toimii kaikkialla missä myös Kubernetestä pystyy ajamaan
  • Google Cloud Game Servers tarjoaa keskitetyn hallintakerroksen Agoneksen päälle ja mahdollistaa mm. Kubernetesin automaattisen skaalaamisen globaalin kysynnän mukaan
  • Monet pelien pistetilastot ja pelaajaprofiilit pohjaavat laajoihin tietokantoihin. Google suosittelee pelifirmojen tietokannaksi täysin hallittua relaatiotietokantaratkaisua Cloud Spanneria. Spanner tarjoaa horistontaalisesti skaalautuvaa, globaalia noOps tietokantaa joka eliminoi pirstaleisuutta ja ylläpitotarvetta

 • Optimoida pelaajakokemuksia ylläpitäen pelaajien mielenkiintoa ja monetisaatiota
  • BigQuery on Googlen paras ratkaisu älykkäisiin analytiikkatarpeisiin. BQ on käyttöasteeseen perustuva, skaalautuva tietovarasto, jolla pystyy tallentamaan, varastoimaan, prosessoimaan ja analysoimaan valtavia määriä dataa. Parasta on, että BQ tulee sisäänrakennetuilla koneoppimisen malleilla, joilla voidaan vastata pelikohtaisiin tarpeisiin, kuten pelaajien segmentointi klustereihin sekä räätälöityjen tuotesuositusten rakentaminen
  • Googlen hankkima ja itseensä integroima BI-ratkaisu Looker kerää datan samalle alustalle ja tekee siitä selkeää ja käyttökelpoista. Mm. pelijätti King hyödyntää Googlen analytiikkaratkaisuja

Lisätietoa aiheesta Googlen sivuilla.

4. Julkinen sektori

Koronaviruksen myötä digitaalisten palveluiden käyttö on lisääntynyt massiivisesti. Julkiselle sektorille se on tuonut ennennäkemättömiä haasteita ja on monin tavoin jouduttu miettimään uudelleen kuinka asiakkaita pystytään palvelemaan. Useampia palveluita – ja suuremmassa mittakaavassa – täytyy pystyä jatkossa järjestämään digitaalisesti. Pandemian jatkuessa ja budjettien sekä rahoitusten leikkauksista huolimatta julkisen sektorin on jatkettava digitaalisen kyvykkyyden kehittämistä, jotta asiakkaita voidaan palvella nopeasti, turvallisesti ja luotettavasti nyt ja tulevaisuudessa

Google julkisti uusia ominaisuuksia erityisesti julkista sektoria silmällä pitäen:

 • Confidential Computing: Asiakkaan data voidaan salata silloinkin, kun se on käytössä. Tämä mahdollistaa julkisen pilven käytön myös erittäin säännellyillä aloilla ja osaltaan poistaa huolen kolmansien osapuolten pääsystä käsiksi dataan sen ollessa käytössä
 • Assured Workloads: Mahdollistaa sovellusten käytön, validoinnin ja todentamisen siten, että ne toimivat konfiguraatioissa, jotka tukevat tiettyjä säännöksiä ja standardeja

5. Media

Media-ala on keskellä merkittävää muutosta, kun sisältöjä tarjotaan jatkuvasti enemmän suoraan kuluttajille erilaisten suoratoistopalvelujen ja uusien digitaalisten kanavien kautta. PwC:n tekemän tutkimuksen mukaan suoratoistopalveluiden käyttö kasvaa globaalisti 14 % vuosittain, kasvaen lähes 74 dollarin kokoiseksi markkinaksi seuraavan kolmen vuoden aikana. Accenturen mukaan kasvu on kiihtynyt 36 % maaliskuusta 2020 lähtien COVID 19 -pandemian vuoksi.

Suoratoistopalvelut tuottavat miljardeja datapisteitä ja tapahtumia päivässä, jotka voivat antaa yrityksille paljon tarkemman ymmärryksen siitä, kuinka yleisö kokee sisällön kullakin hetkellä. Mediayritykset kuitenkin usein kamppailevat datan hyödyntämisen kanssa, eivätkä saa täysin valjastettua sitä tuottaakseen yksilöllisiä kokemuksia kuluttajille koko asiakasmatkan ajan.

Käsikirjoitettuja televisiosarjoja tuotetaan ennätysmääriä vuosi toisensa jälkeen. Kun COVID-19 on aiheuttanut haasteita ja laajoja taukoja tuotannossa, mediayritysten on löydettävä tapoja jatkaa uuden sisällön tuotantoa etänä. Vaikka monet yritykset ovat saattaneet työskennellä aikaisemminkin osittain etänä, yhä useampi yritys kokeilee työnkulkujen ja prosessien siirtämistä pilveen vuoden 2020 aikana. 74 % haastatelluista CFO:ista maaliskuussa 2020 kertoi, että he aikovat jatkossa siirtää ainakin osan aikaisemmin täysin työpaikalla työskennelleistä työntekijöistä pysyvästi etätöihin.

Kun uusien sisältöjen tuotannossa on ollut taukoja, yritykset ovat pyrkineet uudelleenkäyttämään jo olemassaolevia sisältöjään vastatakseen kuluttajien kasvaneeseen sisällönkulutukseen. Seuraavan viiden vuoden aikana viihde tulee kattamaan neljänneksen kaikesta maailman datasta. Seagaten whitepaperin mukaan 42 % CIO:ista kokee jo nyt haastavaksi nykyisten sisältökirjastojen hallitsemisen. Kun sisältökirjastojen koko ja sisältöjen kulutus kasvaa, on entistä tärkeämpää rakentaa skaalautuvat, luotettavat ja globaalit jakelualustat jotka pystyvät vastaamaan kysyntään

Johtavien mediayritysten on jatkettava innovointia ja kehittymistä, jotta pystytään olemaan kilpailukykyisiä nopeasti muuttuvassa mediaympäristössä.

6. Valmistava teollisuus

Tällä hetkellä valmistavaa teollisuutta muovaavat tiukentuneet turvamääräykset, kustannuspaineet, tarve virtuaalisille yhteistyöratkaisuille sekä kysynnän hankala ennakointi mikä tuo epävakaisuutta myös logistiikkaan ja toimitusketjuihin.

Alan haasteina ovat erityisesti toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeiden järjestelmien hajautuneisuus. Monesti eri tuotantolaitokset saattavat operoida järjestelmiä, jotka eroavat toisistaan iän, version tai standardien osalta. Legacy-järjestelmät ovat usein kalliita ylläpitää, mutta samalla elintärkeitä ydinliiketoiminnalle.

Alan seuraavaksi trendiksi ennustetaan de-globalisaatiota ja toimintojen siirtämistä takaisin alkuperäisiin tuotantomaihin (reshoring) ja sijainteihin, joissa tuotantokustannukset ovat korkeampia. Kustannusten kasvaessa lisääntyy tarve automaatiolle ja modernien digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiselle. Useammat valmistajat myös pyrkivät tarkastelemaan arvoketjuaan paljon holistisemmin ja tekemään toimitusketjuista entistä läpinäkyvämpiä, mikä tulee kasvattamaan tarvetta tuotantoketjujen digitalisoimiselle sekä tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämiselle.

Myös Google haluaa keskittyä tarjoamaan ratkaisuja valmistusteollisuuden toimijoille holistisella näkemyksellä ja arvoketjulla. Holistisella otteella alaa vaivaavaa IT-järjestelmien ja operatiivisten teknologioiden (OT) välistä kuilua pystyttäisiin kuromaan kiinni. Moderneja IT-ratkaisuja voitaisiin esimerkiksi valjastaa kaluston kunnon seurantaan ja ennakoivaan analysointiin mikä mahdollistaisi todennäköisten vikojen tunnistamisen ennen niiden ilmaantumista. Yrityksille on myös tarjolla samoja, tekoälyä hyödyntäviä valvonta- ja hallintaratkaisuja sopeutuvaan energianhallintaan kuin mitä Google hyödyntää omissa konesaleissaan, jotka ovat tunnetusti maailman energiatehokkaimpia.

Google pyrkii tukemaan valmistusteollisuuden toimijoita seuraavilla osa-alueilla:

 • Liiketoiminnan jatkuvuuden takaaminen pandemian aikana ja sen jälkeen
  • Virtuaaliset yhteistyöskentely- ja viestintäratkaisut – esim. G Suite, Google Meet
  • Analytiikan ja tekoälyn hyödyntäminen ennakoivassa päätöksenteossa ja täsmällisempien suunnitelmien teossa esim. kysynnän ennustamiseen liittyen

 • Toimintojen optimointi
  • Tekoälyssä on valtavaa potentiaalia rikkoa siiloja ja yhdistää keskenään ihmisiä, järjestelmiä ja tietoa. Esimerkiksi energiatehokkuuden ja laadunvalvonnan optimointi ovat alalle tärkeitä tavoitteita, joissa tekoälyn hyödyntäminen auttaa suuresti
  • Lisäksi laadunvalvonnassa voi hyödyntää kustannustehokkaita koneoppimisen malleja ja konenäköä. Googlella on tarjota alan parhaita Vision AI -ratkaisuja, jotka integroituvat täydellisesti, ovat nopea ottaa käyttöön, tarvitsevat huomattavasti vähemmän opetusdataa ja joilla on 99,9% tarkkuus virheiden tunnistamisessa. Konenäköä voi hyödyntää sekä laite- tai tuotevikojen etsimiseen, mutta myöskin työntekijöiden suojeluun, sillä konenäön voi opettaa esimerkiksi tunnistamaan onko työntekijällä vaadittavat suojavarusteet ja oikeanlainen turvaväli laitteeseen
  • Case Renaultissa, Googlen koneoppimismalleilla onnistutiin saavuttamaan laadunvalvonnassa jopa kymmenkertaisia säästöjä aiempaan setuppiin verrattuna

 • Avoimuus ja integraatiomahdollisuudet
  • Olemassa olevien IT ja OT -järjestelmien laaja kirjo ja eroavaisuudet tuovat kompleksisuutta alan toimijoille. Google pyrkii madaltamaan alan toimijoiden kynnystä siirtyä hyödyntämään uudenlaisia, neljännen teollisen vallankumouksen mahdollistamia ratkaisuja
  • Anthos tarjoaa modernin sovellusalustan, joka auttaa integroimaan ja hallinnoimaan IT järjestelmiä multi-cloudin ja on-premisen välillä
  • BigQuery puolestaan auttaa harmonisoimaan useista eri tietolähteistä tulevaa dataa käytettävään muotoon

7. Rahoitusala

Pankit, pääomamarkkinat ja vakuutusyhtiöt ovat muuttaneet liiketoimintaansa useiden vuosien ajan. Trendi jatkuu kun rahoituslaitokset siirtyvät entistä vahvemmin digitaaliseen liiketoimintaan. Vauhtiin vaikutta niin teknologia-alan kehitys, muuttuvat asiakasodotukset sekä lainsäädännöllinen kehitys. COVID-19 -pandemia on omalta osaltaan kiihdyttänyt vauhtia.

Yksi suurimmista alan haasteista on vanhat teknologiat, joiden avulla ei pystytä tarjoamaan asiakkaille sellaisia kokemuksia joita tänä päivänä odotetaan. Rahoitusalan yrityksillä on erityislaatuiset tarpeet kun puhutaan tietoturvapolitiikasta ja standardeista, jotka koskevat tietojen hallintaa käsittelyä ja säilömistä, henkilöllisyyden ja pääsyn valvontaa sekä riskienhallintaa koskevia sääntely- ja noudattamisvelvoitteita.

Google näkee erityisesti kolme osa-aluetta, kuinka rahoitusalan yritykset voivat uudistua pilviteknologioiden avulla:

 • Paranna ja kehitä asiakassuhteita digitaalisten ratkaisuiden, datan ja tekoälyn avulla
 • Uudista ja nykyaikaista datan käyttöä ja hyödyntämistä koneoppimisen avulla
 • Paranna toiminnan tehokkuutta automatisoimalla tehtäviä samalla kun vähennät riskejä

8. Telecom

Telecom-alan yritykset ympäri maailman ovat tilanteessa, jossa keskeisimpien tulonlähteiden kehitys on sakannut, yrityspalvelut ovat kasvava liiketoiminta-ala ja asiakkaiden odotukset jatkuvasti kasvavat. Erityisesti on nähtävissä kolme tekijää, jotka tällä hetkellä ravisuttavat alaa:

 • Verkon modernisointi ja 5G: 5G-verkkojen käyttöönoton kustannukset ovat mittavat ja niiden hallinnointi jatkossa nostaa IT-kustannuksia
  • Morgan Stanley arvioi, että vuoteen 2030 mennessä 5G-verkkojen rakentamiseen käytetään globaalisti jopa 872 miljardia dollaria

 • Uudet verkkokeskeiset liiketoimintamallit: muutokset verkossa antavat palveluntarjoajille mahdollisuuden toimittaa uusia B2B-ratkaisuja eri toimialoille, joiden avulla on mahdollista luoda useita kannattavia tulonlähteitä

 • Kuluttajien odotusten lisääntyminen: Kuluttajilla on entistä korkeammat odotukset palveluntarjoajilleen, jonka seurauksena yritysten on jatkuvasti kehitettävä asiakaskokemustaan

 • COVID-19 on kiihdyttänyt alan yritysten tarvetta muuttua ja kehittyä
  • Kuluttajien lisääntynyt kaistanleveyden käyttö
  • Tarve skaalautuville ja toimiville “digital first” -asiakashoito- ja sitouttamismalleille
  • Työntekijöiden tuottavan ja toimivan etätyön mahdollistaminen