icon-searchHae
sv
För Kunder

Skapa en sund arbetskultur och effektiva samarbeten med analysverktyget för digitala arbetsplatser

Få en förståelse för hur personer i din organisation arbetar, skapar relationer, interagerar och samarbetar. Hitta och lös problemen med flaskhalsar för dina anställda och använd data i realtid för att genomföra dina strategier för hybridarbete och digitala arbetssätt.

Analysverktyget för digitala arbetsplatser frigör den fulla potentialen i dina organisationsdata

Effektivt samarbete

Identifiera viktiga samarbetsmönster i teamet oavsett var de anställda arbetar. Agera mot flaskhalsar, isolering och silokultur i organisationen.

Hållbar arbetskultur

Lär känna arbetskulturen för distans-och hybridarbetet och på kontoret i föränderliga arbetsmiljöer. Genomför relevanta förändringar för att undvika toxiska arbetsmiljöer, arbetsrelaterad utbrändhet och sjuknärvaro.

Effektiv kommunikation

Mät effekten av dina meddelanden och din interna kommunikation. Lär dig kommunikationsverktygens verkliga värde och hur de kan användas.

Temporall overview

Fatta välriktade och verkningsfulla beslut

Troligtvis samlar du redan in mängder med data om din egen organisation. Men det finns mycket outnyttjad potential i dina verktyg för digitala arbetsplatser som kan förse dig med information om hur människor arbetar, interagerar och samarbetar.

Koppla samman organisationens befintliga data med analysverktyget för digitala arbetsplatser för att vidta åtgärder där de har störst inverkan.

”Den fysiska arbetsplatsen, t.ex. kontoret, har utformats noggrant för att passa människors olika behov. När nu en stor del av arbetet genomförs digitalt, varför får den digitala arbetsplatsen så lite uppmärksamhet?”

Katja Järveläinen, Head of People and Culture, Gapps

Katja_webround

Vem har nytta av analysverktyget för digitala arbetsplatser?

Organisationer som...

...vill utveckla arbetsplatskulturen med hjälp av data som redan har samlats in av verktygen för digitala arbetsplatser.
...vill fatta välriktade och verkningsfulla beslut för att förbättra de anställdas arbetsprestationer.
...vill ha synlighet och tidigt upptäcka signaler på potentiella problem inom företagskulturen.
...vill använda sig av data för att testa sin egen hypotes om välbefinnande på arbetsplatsen.
...vill identifiera och minimera personalrelaterade verksamhetsrisker såsom ökade personalförluster i teamen.
...har över 500 kunskapsarbetare och använder Slack, Microsoft Teams och/eller Google Workspace.

Vill du veta om din organisation passar in på beskrivningen?

Vi kan ha ett samtal om din digitala arbetsplats för att se hur vi kan hjälpa dig.

Prata med oss

Hur fungerar analysverktyget för digitala arbetsplatser?

Förberedelse – 2–3 månade

Vi ansluter ditt analysverktyg för digitala arbetsplatser till plattformen Temporall för att ge dig en överblick och en medvetenhet om hur arbetet utförs i din organisation. Du får bland annat information om när personer vanligtvis arbetar, hur informationsutbyten sker och hur välintegrerad din organisation är.

Optimering – 3–6 månader

När förberedelsefasen har genomförts får du en statusrapport över din digitala arbetsplats och kan påbörja arbetet mot ett databaserat beslutsfattande om det digitala arbetet i din organisation. Med hjälp av rapporten och arbetsplatsanalyser i realtid kan du identifiera svårigheter och utmaningar och rikta in eventuella förändringsinsatser där de behövs som mest.

Analysverktyget för digitala arbetsplatser som en tjänst

Vi hjälper dig med kontinuerliga analyser för att du ska få en inblick i organisationens hälsa och kunna utveckla sätten som arbetet utförs på. Det kan handla om vad som helst som din organisation behöver, allt från program för hybridarbete till att skapa en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv.


Vi kan försäkra dig om att analysverktyget för digitala arbetsplatser inte handlar om att övervaka anställda eller mäta produktivitet. Det handlar om att identifiera mönster för att förbättra välbefinnandet inom din organisation.

Varför Gapps?

Vi är din partner när du vill förverkliga den digitala arbetsplatsens fulla potential.

Vi uppmärksammar problem på din digitala arbetsplats och föreslår den bästa lösningen.

Vi tar din digitala arbetsplats till en ny nivå med direkt användbar information. Vi föreslår aldrig tillfälliga snabba lösningar utan utvecklar din digitala arbetsplats på lång sikt.

Utvecklingen av din digitala arbetsplats blir mycket mer effektiv med oss än om du försöker göra det på egen hand.

Vi förstår data och kan hjälpa dig att fatta beslut baserade på dessa data och genomföra din strategi för den digitala arbetsplatsen.

Vi har över 12 års erfarenhet av arbetsplatsförändringar.

Vi kan hjälpa dina anställda att arbeta smartare och snabbare utan att kompromissa med hälsan och välbefinnandet.

Vi presenterar Temporall

Få en förståelse för hur din digitala arbetsplats fungerar och få ut mesta möjliga av de digitala verktygen. Skapa ett optimalt digitalt huvudkontor för din verksamhet med statistik från Temporall.

Temporall dashboard Temporall connections Temporall resilience Temporall resilience
Temporall dashboard
icon-place

Få kunskap om hur arbetet utförs genom att använda verktyg för digitala arbetsplatser.

icon-place

Ta reda på hur din organisation är sammankopplad och hur det påverkar engagemang och digital inkludering.

icon-place

Få insikt i när arbetet utförs och hur det är relaterat till arbetsmönster.

icon-place

Vidta åtgärder baserat på rekommendationer.

Är du redo för flow?

Det är vi också. Låt oss ha ett samtal och sätta i gång.

Kontakta oss