Ett smidigare arbete främjar Advance B2B:s internationella tillväxt

 

Mål

En osmidig mappstruktur förhindrade en effektiv informationsdelning och därmed arbetet i hela organisationen. Det fanns även ett behov av gemensamma regler för arbetsmetoderna.

Lösning

Användarbehörigheterna definierades om, och mappstrukturen förenklades. Ansvarsområden definierades om.

Slutresultat

Allting är alltid på sin rätta plats, och reglerna är samma för alla. Samarbetet fungerar nu som det ska göra i en platsoberoende organisation.

 

Utmaningen för det växande företaget var att arbetet fortfarande utfördes enligt de gamla spelreglerna, och var och en arbetade på sitt eget sätt. Mappstrukturen som användes på Google Drive var osmidig och samarbetet fungerade trögt. Användarbehörigheterna hade definierats lite godtyckligt.

Dessutom hade Advance inget internt IT-team på heltid, och därför ville man skapa grunden på nytt tillsammans med en sakkunnig partner.

Gapps svarade på erbjudandet.

Support och en smidigare användning

Googles verktyg är avgörande för ett företag som växer och expanderar internationellt. Verktygen måste fungera väl och användningen ska vara så smidig som möjlig.

På Advance arbetar man konstant online, och då är det viktigt att det finns tillgänglig support för användningen av verktygen. Tack vare projektet har Advance nu tillgång till en person som internt ansvarar för Google Workspace-helheten.

"Som ett resultat av Gapps arbete har vi nu en smartare filhantering både internt och externt. Informationsdelningen och introduktionen av nyanställda går nu snabbt och problemfritt. Vi strävar dessutom efter att minimera det interna manuella administrativa arbetet i framtiden. På så sätt kan vi fokusera på det som vi är bra på: att möjliggöra tillväxt för våra kunder", säger Hanna Harjula COO på Advance.

Man behöver inte kunna allt själv

Advance uppmanar alla expertorganisationer att fokusera på det som de är bäst på. Det finns specialister för allt annat.

"Gapps experter är erfarna veteraner och har förmågan att lyssna på sin kund. Samarbetet med dem var smidigt och trevligt ända från början", säger Harjula.