Case Maku Brewing: En moderniserad IT-infrastruktur möjliggjorde ökad tillväxt för det finska hantverksbryggeriet

Samarbetet i korthet

Utgångspunkt Nycklar till framgång Resultat
Till följd av Maku Brewings tillväxt kunde man identifiera behovet av att modernisera IT-infrastrukturen för att möta den snabba tillväxten och på så vis även möjliggöra ännu bättre informationshantering.

Gapps byggde en säker och modern IT-infrastruktur på Google Workspace-plattformen för att säkerställa smidigt arbete, samt erbjöd utbildning för de anställda i användningen av de nya systemen. Ansvaret för datasäkerheten tilldelades också Gapps.

En säker IT-infrastruktur och effektiv informations-hantering möjliggör en smidig intern kommunikation och samarbete som stödjer företagets tillväxt.

Mål: att bygga en säker och modern IT-miljö där arbetet är smidigt och enkelt för alla.

En välplanerad IT-infrastruktur som stöd för Maku Brewings tillväxt

Det viktigaste för Maku Brewing var att skapa en enhetlig plats att samla sina filer och data, effektivisera filhanteringen, förbättra datasäkerheten, samt att bygga en modern infrastruktur där det skulle vara smidigt och enkelt för alla anställda att arbeta på. Flera befintliga molntjänster uppfyllde inte längre det växande företagets behov, så Maku valde därför att ingå partnerskap med Gapps i utvecklingen av sin IT-infrastruktur. Den helhetslösning som Gapps erbjöd stärkte beslutet ytterligare, eftersom det också var viktigt för Maku att utbilda hela personalen i de nya systemen. 

Efter att noga ha lyssnat på Makus behov utformade Gapps en strategi för utvecklingen av IT-infrastrukturen. Google Workspace togs i bruk på ett omfattande plan inom företaget och det material som dittills fanns utspritt över olika tjänster överfördes i stället till en gemensam Google Drive.

Google Workspace gör det möjligt för oss att arbeta mer effektivt och utföra saker som vi tidigare inte kunde. Vi behöver inte längre fysiskt vara på samma plats för att kunna samarbeta med ett material, utan kan nu smidigt bearbeta och dela dokument med varandra i realtid," — konstaterar Juho Virtanen, Community Manager, Maku Brewing.

En plan för filhantering utvecklades, i vilken man definierade nödvändiga mappar och mappstrukturer samt bestämde hur alla de här ska hanteras. Datasäkerheten outsourcades helt och hållet till Gapps, och för att förhindra obehörig åtkomst till användarkonton introducerades tvåfaktorsautentisering för de anställda. Gapps utbildade hela företagets personal i de nya systemen, och i inlärningen beaktande man deras önskemål och kompetensnivå.

Den interna kommunikationen på Maku Brewing har blivit mycket smidigare och tydligare, vilket också har haft en positiv inverkan på interaktionen med deras kunder. "Vi kan nu enkelt dela vårt material med kunderna. Oavsett om det gäller marknadsföringsmaterial eller etiketter så kan vi snabbt skicka iväg dem elektroniskt direkt till kunden. Det här har gjort vår kundservice mycket smidigare," förklarar Juho Virtanen.

Efter att projektet slutfördes har Maku fortsatt tillgång till kontinuerligt stöd från Gapps certifierade Google-experter, för att få hjälp när det behövs.

Efter förnyelsen fortsätter vi att göra förstklassigt öl och att ha en bra ‘feeling’. Saker och ting rullar på betydligt bättre nu, vilket är ett tecken på ett oerhört lyckat projekt," säger Virtanen avslutningsvis.

Vi presenterar: Maku Brewing

Maku Brewing ett inhemskt mikrobryggeri som har tillverkat öl sedan år 2014. Maku specialiserar sig på högkvalitativa råvaror som används i olika ölsorter samt bidrar till att produkterna är lättsamma att dricka. Därför ägnar sig hantverksbryggeriet inte åt onödigt trixande, utan fokuserar istället på att producera stilrena ölsorter. Maku vill skapa varierande typer av öl för personer som vanligen bara dricker ljus lageröl, men som ändå är villiga och modiga nog att prova de tusentals olika smaker som ölvärlden har att erbjuda.MAKU_Stacked_Black

maku kollaasi