Case Metropolia: En säker Google Cloud-miljö sporrar innovativt FoUI-samarbete

 

Samarbetet i korthet

Utgångspunkt

Metropolia genomförde en omfattande datasäkerhetsundersökning, som resulterade i att högskolan tog beslutet att skapa en säker molninfrastruktur med syfte att ytterligare förbättra FoUI-projektverksamheten. 
Nyckeln till framgång

Gapps byggde en molnmiljö för Metropolia som möter de allra högsta säkerhetskraven och som säkerställer en optimal molnhanteringsmodell inklusive omfattande dokumentation. Uppdraget levererades framgångsrikt genom Gapps välrenommerade Secure Google Cloud Foundation-projekt.
Result

AEn datasäker Google Cloud-infrastruktur och styrmodell som möjliggör ett innovativt sätt att arbeta i det offentliga molnet. Det här inkluderar en skyddad testmiljö (sandlåda) för FoUI-projekt där samarbete med partnerföretag och internationella aktörer ingår.

Innovativa framtidsvisioner: Med en välbyggd molninfrastruktur inspirerar Metropolia datasäker och modern forsknings- och utvecklingsverksamhet

Ett av Metropolias uppdrag är utvecklingen av expertisen inom det finländska näringslivet, som nuförtiden starkt innefattar både digitalisering och artificiell intelligens. Utvecklingen sker på ett brett plan tillsammans med städer, offentliga organisationer och företag, antingen som projekt eller köptjänster.

Erkki Räsänens, lektor vid Metropolia, uppgifter inkluderar utveckling av infrastruktur samt främjande av samarbete. Efter en omfattande säkerhetsutredning var Metropolias val att övergå till Google Cloud självklart, tack vare den säkerhet och smidighet som plattformen erbjuder. Google Cloud-infrastrukturprojektet utfördes i samarbete med Computas genom OCRE & Geant -ramverket.

BInnan Gapps anlade grunden för Google Cloud använde Metropolia redan molntjänster som är skräddarsydda för högskoleutbildning. Men trots det fanns det ett behov av mer skalbara och användarvänliga molnlösningar.

Strikta förhållanden lämpar sig för forskningsändamål, men utbildningslicenser och begränsade verktyg fungerade inte i kundprojekt. Vi ville förflytta oss till det offentliga molnet och se vilka fördelar det skulle ge oss," förklarar Räsänen.

Han betonar också det smidiga samarbetet med Gapps och Google Clouds tydliga infrastruktur: "När molnet sätts upp på ett ordentligt och dokumenterat sätt från första början så får det en stor betydelse för verksamheten som helhet. Ett säkert och väletablerat offentligt moln blir en pålitlig, gemensam arbetsmiljö för samarbetande företag."

Gapps var noga med att möta Metropolias specifika behov och identifierade snabbt en lämplig arbetsmetod. Metropolia fick en grund för en Google Cloud-infrastrukturplattform som är säker och kan användas i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt i samarbetsprojekt med företag. Det här uppnådde man med hjälp av “infrastruktur som kod”-metoden (Terraform), som möjliggör ett tryggt och kontrollerat sätt att utöka implementeringar. 

En säker och kontrollerad molnmiljö för småföretagens innovationsverksamhet

Metropolias kompetensområde, ”Smart and Clean Solutions”, förenar starka branscher och tvärvetenskaplig expertis. Det här specialiseringsområdet lägger fokus vid att utbilda kompetenta yrkespersoner och att påverka lokalsamhället på ett positivt sätt, samtidigt som betydelsen av internationalisering betonas.

Samarbetet mellan Gapps och Metropolia resulterade i att ett alldeles nytt sätt att genomföra företagssamarbeten utvecklades. Den här nya metoden erbjuder en färdigutformad och säker sandlåda (sandbox) för projektorganisationer att använda sig av. Sandlådan fungerar som en spelplan för utveckling, forskning och innovation under projekttiden. Den här sandlådemiljön för samarbeten är inte bara en teknisk plattform utan också en välgranskad, GDPR-förenlig och cybersäker miljö med en optimal arkitektur. Plattformen underlättar samarbetet mellan experter och utvecklare med att kultivera ökad kompetens, och i användningen ingår dessutom mentorskap i företagsutveckling. I forsknings- och utvecklingsprojekten såg man också en betydande fördel med att projektföretagen kunde producera tjänster i en reviderad infrastruktur, med dataskyddsdokumentationen tillgänglig också efter att projektet avslutats.

"Många mindre företag och startups har inte tillräckliga resurser för att genomföra omfattande revisioner, men med vår plattform kan de enkelt utföra dem. Vi har fått mycket god respons på systemet som vi har utvecklat," förklarar Räsänen.

Verksamhetsmodellen har väckt stort intresse. Ett utmärkt exempel på ett samarbetsprojekt som har underlättats av den nya plattformen är utvecklingen av en HR-chatbot. Projektet utfördes av studerande vid Metropolia under en period på enbart sex veckor. Chatboten och den tillhörande AI-drivna HR-handboken ingår nu i en global testning. ”Framgångshistorier som den här med chatboten fortsätter att växa fram, samtidigt som vi hela tiden lär oss mer”, tillägger Räsänen med ett leende.

I ett annat betydande projekt som gjordes möjligt med den nya molnstrukturen låg fokus vid anställningen och integrationen av högutbildade invandrare i det finländska samhället. Metropolias ICT-studerande tas med i GCP-teamet och företag ges möjligheten att genomföra Proof of Concept-projekt samtidigt som de anställer studerande. Det här ger studerande möjligheten att utföra praktik och öppnar samtidigt upp framtida rekryteringsmöjligheter för dem.

”Det här initiativet har visat sig vara mycket lyckat, då cirka 70% av GCP-teamet består av internationella studerande. Samtidigt har smidigt lärande ökat, också utanför det traditionella utbildningsprogrammet, genom Google Skills Bootcamps. Många studerande har också erhållit certifikat som påskyndar deras lärande i vår ständigt AI-föränderliga värld”, säger Räsänen.

Det har verkligen varit inspirerande att se Metropolias arbetsmetoder i det här samarbetet. De har skapat sig en stadig grund som är i linje med deras egen verksamhetsmodell och har hela tiden prioriterat datasäkerheten under arbetets gång. Deras syn på utveckling och innovation kommer utan tvekan att främja konkreta samarbeten med framtida partnerföretag. Samtidigt erbjuder de sina studerande toppmoderna molnlösningar på ett användarvänligt och säkert sätt," konstaterar Tuomas Hulkkonen, CTO på Gapps.

 

Framgångsrikt projekt som resultat: En säker molnmiljö skapar utrymme för innovativt företagssamarbete

Den säkra Google Cloud-infrastrukturen har gjort friktionsfria och säkra samarbeten i utbildnings- och utvecklingsprojekt möjliga. En innovativ molnlösning skräddarsyddes enligt Metropolias specifika behov och levererade ett tryggt och smidigt sätt att samarbeta med företag och internationella partners.

Gapps Google Cloud Infrastructure Foundation-tjänst var en utmärkt helhet som överträffade alla våra förväntningar. Som kund känner vi oss verkligen hörda, och tillsammans med Gapps expertis och tålamod blev hela projektet en smidig och framgångsrik upplevelse. Utöver den konsultativa aspekten av samarbetet fick vi också tillgång till omfattande dokumentation, vilket är en otroligt värdefull resurs att kunna återvända till i ett senare skede för att hämta eventuell nödvändig information," summerar Räsänen det framgångsrika samarbetet med Gapps.