Case Metropolia: Tietoturvallinen Google Cloud pilviympäristö uudenlaisen yritysyhteistyön mahdollistajana

 

Yhteistyö lyhyesti

Lähtötilanne    

Metropolia toteutti laajan tietoturvaselvityksen, jonka lopputuloksena haluttiin rakentaa turvallinen pilvi-infrastruktuuri mahdollistamaan yhä parempaa TKI-hanketoimintaa.
Menestyksen avaimet

Gapps auttoi rakentamaan pilviympäristön, joka vastaa tiukimpiinkin turvallisuusvaatimuksiin sekä varmisti Metropolialle parhaiten sopivan pilven hallintamallin dokumentaatioineen. Projekti vietiin onnistuneesti ja aikataulussa maaliin hyvin suunnitellun Secure Google Cloud Foundation-projektin avulla. 
Lopputulos

Tietoturvallinen Google Cloud -infrastruktuuri sekä hallintamalli, joka mahdollistaa innovatiivisen tavan toimia julkipilvessä tarjoamalla suojatun hiekkalaatikon TKI-hankkeiden alustaksi yhteistyöyritysten ja KV-toimijoiden kanssa. 

Hyvin rakennettu pilvi-infrastruktuuri mahdollistaa modernin tutkimus- ja kehitystoiminnan

Metropolian tehtäviin ammattikorkeakouluna kuuluu suomalaisen elinkeino-osaamisen kehittäminen, johon nykypäivänä kuuluu vahvasti myös digitalisaatio ja keinoäly. Kehitystä tehdään hyvin pitkälle kaupunkien, julkisten organisaatioiden ja yritysten kanssa, joko hankkeena tai ostopalveluna yritysten kautta. 

Metropolian päälehtori Erkki Räsäsen tehtäviin kuuluvat mm. infrastruktuurin ja yhteistyön kehittäminen. Laaja-alaisen tietoturvaselvityksen jälkeen Metropolian valinta siirtyä Google Cloudiin oli selkeä, sen tietoturvallisuuden ja ketteryyden vuoksi. 

Ennen kuin Gapps rakensi käyttöömme Google Cloudin perustan, Metropolia on käyttänyt korkeakouluille suunnattuja pilvipalveluja, mutta näiden lisäksi on tarvittu skaalautuvia ja käyttäjäystävällisiä pilviratkaisuja. “Tiukat ehdot sopivat tutkimuskäyttöön, mutta oppilaitoslisenssit ja rajatut työkalut eivät toimineet asiakasprojekteissa. Halusimme siirtyä julkipilveen, ja katsoa millaisia etuja se meille toisi.” Räsänen kertoo.  Hän myös korostaa yhteistyön sujuvuutta ja Google Cloudin selkeää infraa:

Kun pilvi laitetaan kerralla kuntoon dokumentoidusti, on sen arvo merkittävän suuri. Tietoturvallinen ja yleisesti tunnettu erinomainen julkipilvi on luotettava, yhteinen toimintapaikka yhteistyöyritysten välillä.” -Erkki Räsänen, Metropolian päälehtori

Gapps kuunteli Metropolian tarpeet ja sopiva toimintamalli löytyi nopeasti. Metropolialle rakennettiin selkeästi hallittu ja turvallinen Google Cloud -infrastruktuuriperusta käytettäväksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa ja kehitysprojekteissa yhteistyössä yritysten kanssa. Tämä saavutettiin infrastruktuurikoodin (Terraform) avulla, mikä mahdollistaa turvallisen ja hallitun tavan laajentaa toteutuksia.

Turvallinen ja hallittu pilvihiekkalaatikko pienyritysten käyttöön innovaatiotoiminnassa

Metropolian "Puhtaat ja älykkäät ratkaisut -osaamisalue" yhdistää vahvat toimialat ja poikkitieteellisen osaamisen. Tämä osaamisalue keskittyy voimakkaasti osaajien kouluttamiseen ja aluevaikuttavuuteen, samalla korostaen kansainvälisyyden merkitystä. 

Gappsin ja Metropolian yhteistyön seurauksena kehitettiin uudenlainen tapa tehdä yritysyhteistyötä tarjoamalla valmiiksi rakennettu ja turvallinen hiekkalaatikko 
(sandbox) hankeorganisaatioiden käyttöön. Hiekkalaatikko on tarkoitettu hankkeiden aikana tuotettavan kehitys-, tutkimus- ja innovaatioiden pelikentäksi. Yhteistyölle tarkoitettu sandbox ei ole vain tekninen alusta, vaan myös täysin auditoitu, GDPR:n mukainen ja kyberturvallinen ympäristö optimaalisella arkkitehtuurilla. Alustan käyttöön sisältyy myös asiantuntijoiden ja kehittäjien yhteistyö nopean asiantuntijuuden rakentamiseksi, mukaan lukien yrityskehitysmentorointi. TKI -hankkeissa tunnistettiin myös huomattava hyöty siitä, että hankeyritykset saavat tuotettua palveluita auditoidulla infrastukruurilla, jonka tietosuoja dokumentaatio on käytössä myös hankkeen jälkeen.

Monilla pienemmillä yrityksillä ja start-upeilla ei ole resursseja suorittaa kattavia auditteja, mutta meidän alustamme avulla he voivat skaalata toimintaansa. Olemme saaneet jo runsaasti positiivista palautetta kehittämästämme järjestelmästä.” Räsänen kertoo. 

Toimintamalli on herättänyt suurta mielenkiintoa. Yksi esimerkki yhteistyöprojektista uuden alustan myötä on HR-chatbotin kehittäminen, jonka Metropolian opiskelijat toteuttivat vain kuudessa viikossa. Chatbot ja siihen liittyvä tekoälyohjattu HR-käsikirja ovat nyt globaalissa testissä. “Tällaisia menestystarinoita syntyy jatkuvasti lisää, samalla kuin opimme itsekin kokoajan lisää” Räsänen kertoo hymyssä suin. Toinen merkittävä, uuden pilvirakenteen mahdollistama projekti keskittyy korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistämiseen ja integroimiseen suomalaiseen yhteiskuntaan. Metropolian ICT-opiskelijoita otetaan GCP-tiimiin ja yritykset saavat mahdollisuuden tehdä Proof of Concept -projekteja, samalla työllistäen opiskelijoita. Opiskelijat voivat näin suorittaa työharjoittelunsa ja saavat myös rekrytointimahdollisuuksia.

“Tämä on osoittautunut erittäin menestyksekkääksi, ja suuri osa GCP-tiimistä, n. 70%, koostuu kansainvälisistä opiskelijoista. Oppimisten ketteryyttä muutoin kun tutkinto-ohjelman kautta on lisätty myös Googlen Skills bootien kautta, ja monet opiskelijat ovatkin kerryttäneet sertifikaatteja, jotka nopeuttavat heidän oppimistaan tekoälyn muuttuvassa maailmassa.” Räsänen kertoo.

On ollut hienoa nähdä Metropolian lähestyminen tässä yhteistyössä; rakennetaan hyvä perusta, joka sopii heidän toimintamalliin, ja priorisoidaan tietoturvaa. Metropolian lähestyminen kehitys- ja innovaatiotoimintaan uraa uurtavalla tavalla edistää varmasti konkreettia yhteistyötä heidän yhteistyöyritysten kanssa ja tarjoaa opiskelijoille edistyneimmät pilviratkaisut helposti ja tietoturvallisesti käyttöön."
- CTO Tuomas Hulkkonen, Gapps.

Lopputuloksena tietoturvallinen pilviympäristö mahdollistamaan innovatiivinen yritysyhteistyö

Turvallisella Google Cloud -infrastruktuurilla on mahdollistettu saumaton ja tietoturvallinen yhteistyö koulutus- ja kehitysprojekteissa. Innovatiivinen pilviratkaisu räätälöitiin Metropolian tarpeisiin, mahdollistaa tietoturvallisen ja ketterän tavan toimia yritysten ja KV-toimijoiden kanssa.

Gappsin Google Cloud Infrastructure Foundation -palvelu oli erinomainen kokonaisuus, joka antaa asiakkaalle enemmän, kun mitä asiakas osaa odottaa. Asiakkaita on selkeästi kuunneltu ja Gappsin asiantuntijuus ja kärsivällisyys tekivät koko projektista sujuvan ja onnistuneen. Konsultatiivisen osuuden lisäksi saimme myös kattavan dokumentaation, johon voi palata myöhemmin ja etsiä tarvitsemansa.” Räsänen summaa kokemuksensa Gappsin kanssa.