Gappsin Google Cloud Security Posture Review

Google Cloud -ympäristön turvallisuus on liiketoimintasi kannalta elintärkeää. Me Gappsilla olemme tietoturvan asiantuntijoita ja saat kauttamme kattavan Security Posture Review -tietoturvakatselmuksen varmistamaan, että organisaatiosi data ja infrastruktuuri ovat suojattuja. Gappsin Google Cloud Security Posture Review -malli rakentuu CIS-standardien ja Googlen parhaiden käytänteiden pohjalta. Auditoinnissa hyödynnetään vuosien kokemustamme erilaisten Google Cloud ympäristöjen tyypillisimmistä tietosuojahaasteista.

Kattava kuva nykyisestä Google Cloud -ympäristöstäsi ja sen turvallisuushaasteista

Sertifioidut asiantuntijamme arvioivat ja tarkastavat Google Cloud -ympäristösi Google Cloudin tietoturvakäytäntöjen mukaisesti.

Konkreettinen loppuraportti sisältää toimenpide-ehdotukset

Loppuraportti kokoaa yhteen havainnot ja suositukset Google Cloud -ympäristösi tietoturvan parantamiseksi, riskien vähentämiseksi ja ympäristön uhkien torjumiseksi. Suositukset on jaettu prioriteettien mukaan, joten keskittymällä kriittisten tai korkean prioriteetin suositusten korjaamiseen on roadmap kohti turvallisempaa ympäristöä käytettävissänne.

Turvaa liiketoimintasi suojatulla pilvi-infralla

Luomme strategisen yleiskatsauksen pilvialustan tietoturvan nykytilasta sisältäen konkreettiset korjaustoimenpide-ehdotukset löydösten muodossa, sekä selkeät seuraavat askeleet niiden toteuttamiseksi. Saat myös raportin, joka sisältää tärkeimmät tietoturvaa koskevat suositukset. Autamme asiakkaitamme myös korjaamaan esiin nousseet tietoturvan ongelmakohdat. Sinä päätät, miten haluat edetä suositusten ja toimintasuunnitelman kanssa. 

“Pilviympäristömme turvallisuusarviointi toi meille ehdottomasti lisäarvoa. Lopputulos, tietoturvan suositusraportti, sisälsi täydelliset tiedot siitä, mikä tilanne on juuri nyt, mitkä ovat riskit ja mitkä ovat toimenpiteet tulevaisuudessa. Gapps auttoi meitä ymmärtämään, mikä on Google Cloudissa nykytilamme ja miten voimme lujittaa turvallisuutta. Järjestelmämme ovat nyt turvallisempia."

Arvin Cudanin, Lead Cloud Architect, Groke Technologies

Arvin 3

Mitä palvelu sisältää?

Mitä Gappsin Google Cloud Security Posture Review -tietoturva-auditointi sitten sisältää? 

Sertifioidut Google Cloud -tietoturva-asiantuntijamme arvioivat ja tarkastavat Google Cloud -ympäristösi Google Cloudin tietoturvakäytäntöjen ja CIS-vertailuarvojen perusteella. Tarkistamme pilvialustan tietoturvan nykytilan seuraavissa osa-alueissa:  • Resurssienhallinta
  • VM Security
  • Verkkojen tietoturva
  • IAM (Identity Access Management)

 

  • GKE tietoturva
  • K8s tietoturva
  • Datan suojaaminen
  • Tietoturvan operointi

Arvioinnin pohjalta kokoamme kuvauksen Google Cloud alustan nykytilasta. Turvallisuutta tarkastellaan niin alustan tietoturvan ja vaatimustenmukaisuuden, Zero Trust -arkkitehtuurin, sovellusten tietoturvan, datan suojaamisen ja tietosuojan sekä tietoturvan operoinnin näkökulmista. Lopputuloksena saat kattavan raportin, joka sisältää yksityiskohtaisen luettelon tietoturvaa koskevista löydöksistä ja suosituksista, niihin liittyvistä havainnoista, prioriteeteista ja arvioidusta työmäärästä kullekin suositukselle. Lisäksi saat lyhyen yhteenvedon, joka sisältää tärkeimmät havainnot ja keskeisimmät kehitysalueet, sekä Gappsin Google Cloud Security Posture Review sertifikaatin. 

Haluatko kuulla tarkemmin millaisia tietoturvahaasteita
Security Posture Review -katselmuksissa yleisti nousee esiin?

Katso Gappsin CTO Tuomas Hulkkosen Tivin Data & Cloud -tapahtumassa pitämä puheenvuoro pilvialustan tietoturvan hallinnan haasteista tästä. Puheenvuoro kokoaa yhteen viimeisimmät ja yleisimmät löydökset pilviympäristön turvallisuusarvioinneista.

Haluatko kuulla lisää?  

Haluatko kuulla lisää Google Cloud Security Posture Reviewista?
Lähetä meille viesti, niin keskustellaan Google Cloud -ympäristöstäsi ja siitä, kuinka voimme auttaa sinua.