Med ett fortlöpande samarbete blir det tid över till det väsentliga

Samarbetet i korthet

Mål Lösning Slutresultat
Målet för samarbetet var att utnyttja Google Workspace maximalt – såväl avseende slutanvändare som informationshantering. Your Google Workspace-tjänsten har bland annat förbättrat datasäkerheten och effektiviserat arbetssätten. Det fortlöpande samarbetet garanterar en kontinuerlig utveckling av miljön, och de extra resurserna minskar arbetsbelastningen för teamet som sköter informationshanteringen.

 

Målsättning

På Algol har man redan i drygt 10 år arbetat i Google Workspace-miljön som är både välbekant och omtyckt, och även om det finns en hel del kompetens i huset så räcker inte tiden till allt. Den mångsidiga Google Workspace-miljön är full av möjligheter, men det tar oerhört mycket tid att testa alla delar.

Målet med samarbetet är att utnyttja Google Workspace maximalt – såväl avseende slutanvändare som informationshantering. I praktiken innebär det bland annat att utveckla datasäkerheten, skapa en bättre synlighet för Google-miljön och att uppmuntra till nya arbetssätt genom personalutbildning.

Tid är en avgörande faktor för oss. Tid som ägnas åt utveckling är ju aldrig bortkastad, och det finns både en vilja och ett intresse för utveckling, men det finns också så mycket annat som måste göras.

Arto Peterzens, Informationschef, Algol

Lösning

Your Google Workspace-tjänsten och Gapps aktiva inställning som en partner har märkbart utvecklat Algols Google-miljö. Framför allt användningen av nya funktioner, t.ex. aktivering av olika slags larm, har medfört en välbehövlig synlighet för miljön och förbättrat datasäkerheten. Den här informationen är avgörande för utvecklingen av Google-miljön som helhet: nu vet vi vad vi ska reagera på, men även vad vi inte behöver reagera på.

Även utbildning av slutanvändare och utveckling av arbetssätt är en del av Google Workspace-tjänsten. En stor organisation har många olika slags användare, och därför varierar även kunskapsnivåerna och behoven. Användarutbildningarna och arbetssättens harmonisering har en central roll för att arbetet ska vara smidigare och effektivare.

Vi hade kunnat göra allt själva, men det hade krävt mycket mer arbete. Det är ju precis det expertis handlar om: att göra rätt saker, och att det blir rätt på en gång.

Arto Peterzens, Informationschef, Algol

Resultaten

Det externa perspektivet hos en sakkunnig samarbetspartner har haft en gynnsam inverkan på Algols Google Workspace-miljö – både på den tekniska hanteringen och slutanvändarnas arbetssätt. Det fortlöpande samarbetet garanterar en kontinuerlig utveckling av miljön, och de extra resurserna minskar arbetsbelastningen för teamet som sköter informationshanteringen.

Även om kunskaperna om Google-miljöns hantering finns internt i huset, är det svårt att hålla sig kontinuerligt uppdaterad kring den komplexa miljön som konstant utvecklas och tillförs nya funktioner och egenskaper. Där kan en aktiv och kunnig samarbetspartner hjälpa till att bedöma vad de olika nya funktionerna skulle innebära för Algol och om de kan och bör implementeras.

Nya funktioner och egenskaper har ingen nytta, oavsett hur många och bra dem är, om de inte används.

Arto Peterzens, Informationschef, Algol

Algol är ett finländskt familjeföretag

Presentation av Algol

Algol är ett finländskt familjeföretag och en koncern verksam inom många områden. Till Algol hör Algol Chemicals Oy, Algol Diagnostics Oy, Algol Technics Oy, Algol Trehab Oy, Histolab Products AB och Suomen Unipol Oy. Koncernens dotterbolag importerar och säljer produkter till industrin och hälsovårdssektorn. Bolagen erbjuder även tjänster inom sina verksamhetsområden, t.ex. planering, skräddarsydda leveranslösningar samt monterings-, underhålls- och utbildningstjänster.