Jatkuva kumppanuus säästää tietohallinnon aikaa olennaiseen

Yhteistyö lyhyesti

Tavoite Ratkaisu Lopputulos
Yhteistyön tavoitteena oli saada Google Workspacesta suurempi hyöty irti – niin loppukäyttäjien kuin tietohallinnonkin näkökulmasta. Your Google Workspace -palvelu on mm. kehittänyt tietoturvan tasoa ja sujuvoittanut työn tekemisen tapoja. Jatkuva kumppanuus takaa ympäristön jatkuvan kehityksen ja lisäkädet keventävät tietohallintotiimin työkuormaa.

 

Tavoite

Google Workspace on Algolille tuttu ja pidetty ympäristö jo reilun 10 vuoden ajalta, ja vaikka omasta talosta löytyykin paljon osaamista, ei aika yksinkertaisesti riitä kaikkeen. Monimuotoinen Google Workspace -ympäristö on mahdollisuuksia täynnä, mutta kaiken kokeiluun menee yksin valtavasti aikaa.

Yhteistyön tavoitteena on saada Google Workspacesta suurempi hyöty irti – niin loppukäyttäjien kuin tietohallinnonkin näkökulmasta. Käytännössä se tarkoittaa muun muassa tietoturvan kehittämistä, parempaa näkyvyyttä Google-ympäristön käyttöön ja uutta virtaa ja potkua työn tekemisen tapoihin henkilöstöä kouluttamalla.

Aika on meille kriittinen tekijä: ei ole kyse siitä, etteikö olisi halua ja mielenkiintoa kehittää itse – eikä siihen käytetty aika menisi hukkaan – mutta on niin paljon muutakin, mitä pitää tehdä.

Arto Peterzens, Tietohallintojohtaja, Algol

Ratkaisu

Your Google Workspace -palvelu ja Gappsin aktiivinen ote kumppanina on kehittänyt Algolin Google-ympäristöä merkittävästi. Etenkin uusien ominaisuuksien hyödyntäminen, kuten erilaisten hälytysten aktivointi on tuonut paljon kaivattua lisänäkyvyyttä ympäristön käyttöön ja parantanut tietoturvan tasoa. Tämä tieto on kriittistä Google-ympäristön kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta: nyt tiedetään, mihin tapahtumiin pitää reagoida ja toisaalta myös, mihin ei tarvitse reagoida.

Myös loppukäyttäjien kouluttaminen ja työnteon tapojen kehitys on osa Your Google Workspace -palvelua. Isoon organisaatioon mahtuu monenlaisia käyttäjiä, ja siksi myös osaamistasoissa ja käyttötarpeissa on vaihtelua. Käyttäjäkoulutuksilla ja toimintatapojen yhtenäistämisellä on keskeinen rooli työn sujuvoittamisessa ja tehostamisessa.

Olisimme pystyneet tekemään kaiken itse, mutta se olisi vaatinut paljon enemmän työtä – ja siitä asiantuntijuudessa on kyse. Tehdään oikeita asioita, ja kerralla oikein.

Arto Peterzens, Tietohallintojohtaja, Algol

Tulokset

Asiantuntevan kumppanin ulkopuolinen perspektiivi on tuonut paljon hyvää Algolin Google Workspace -ympäristöön – sekä tekniseen hallinnointiin että loppukäyttäjien työnteon tapoihin. Jatkuva kumppanuus takaa ympäristön jatkuvan kehityksen ja lisäkädet keventävät tietohallintotiimin työkuormaa.

Vaikka ympäristön hallinnointiin löytyykin osaamista omasta takaa, ei jatkuvasti kehittyvän ja monitahoisen Google-ympäristön uusista ominaisuuksista voi olla koko ajan kartalla. Siksi aktiivinen ja osaava kumppani auttaa arvioimaan, mitä eri ominaisuudet tarkoittavat Algolilla: voidaanko ja kannattaako niitä ottaa ympäristössä käyttöön, onko niistä hyötyä Algolin toiminnassa?

Ei uusista ominaisuuksista ole mitään iloa – vaikka niitä olisi kuinka paljon ja ne olisivat kuinka hienoja – jos niitä ei oteta käyttöön.

Arto Peterzens, Tietohallintojohtaja, Algol

Algol on suomalainen perheyritys ja monialakonserni

Esittelyssä Algol

Algol on suomalainen perheyritys ja monialakonserni, johon kuuluu Algol Chemicals Oy, Algol Diagnostics Oy, Algol Technics Oy, Algol Trehab Oy, Histolab Products AB ja Suomen Unipol Oy. Konsernin tytäryhtiöt maahantuovat ja myyvät tuotteita teollisuudelle ja terveydenhuoltosektorille. Lisäksi yhtiöt tarjoavat toimialoihinsa liittyviä palveluja, muun muassa suunnittelua, räätälöityjä toimitusratkaisuja sekä asennus-, huolto- ja koulutuspalveluja.