Nordens ledande molnpartner även avseende hållbar utveckling – det är vårt mål

Gapps tar hänsyn till både människa och miljö i sin verksamhet. Vi planerar molnarbetsmiljöer som uppfyller det moderna arbetslivets och miljöns krav. Vi arbetar med Google Cloud – en 100 % klimatneutral molntjänst.

sustainability

Google Cloud minskar ditt klimatavtryck

Inkludera IT i företagets klimatmål! Google Cloud är klimatneutral och drivs med förnybar energi. Alla funktioner som överförs till Google minskar därför företagets klimatavtryck.

Ekologiska datacentraler

Google har de effektivaste, mest ekologiska datacentralerna i branschen. Googles klimatmål och resultat ligger 8 år före andra branscher.

Hållbar arbetskultur

En hållbar arbetskultur byggs så att arbetet sparar både på arbetstagarens krafter och naturresurserna.

Chromebook

Chrome-enheter har en lång livslängd. Utrustningen behöver inte förnyas lika ofta. Även den gamla pc:n kan omvandlas till en Chrome-enhet vilket förlänger dess livslängd.

Är du redo för flow?

Det är vi också. Låt oss ha ett samtal och sätta i gång.

Kontakta oss