Kultur och Värderingar

Vad härligt att du har hittat hit, välkommen! Här på Gapps är vi kända för vår fantastiska arbetskultur, och vi berättar gärna mer om varför; att vara en gappsian handlar nämligen inte bara om att vara en tech-kunnig specialist, en glad och kvicktänkt skämtare, eller en smart problemlösare. Det handlar också mer om en tät gemenskap än enskilda individer. Hos oss rör sig kulturen bortom reglerna, våra värderingar är mer än bara ord på papper, och varje person lägger till sin egen touch i vår dynamiska miljö.

Gappsare Bli gappsare
Gapps-Summer-Jam-2023

Gappsian Cult(ure)

Here at Gapps, our “cult” is like no other – think less about sacrificing goats and more about building connections with real people. We're all about embracing individuality, authenticity, and, yes, even the occasional bad joke or two. After all, who said work has to be a boring? In Gapps' universe, bringing someone on board isn't merely filling a position; it's extending an invitation to our Gapps community. Each Gappsian is not just an employee but a vital part of our supportive, lively community. We're not into cardboard cutouts; we prefer  the real deal. 

Våra värderingar

Kontinuerligt lärande och innovation

Kontinuerligt lärande och innovation handlar om att vara en visionär när det gäller att skapa bättre vardagsupplevelser med moderna tekniska lösningar.

 

Community

Community är vår kryddigaste ingrediens för att bygga en förtroendekultur där idéer flödar fritt. Genom att fokusera på hur vi kommunicerar och bryr oss om varandra kan vi göra ett bättre arbete.
Förtroende

Förtroende är hur vi möjliggör kontinuerligt lärande och innovation. Genom att tro på varandra ger vi våra medarbetare mod och utrymme att tänka stort, experimentera och uttrycka nya idéer.

Förtroende är nyckeln till framgång

Förtroende är A och O på Gapps. När du är en del av vårt team så betyder det att vi litar på dig – utan några ”om” eller ”men”. På Gapps sysslar vi inte med micromanagement, utan vi vill ge varje person chansen att vara sitt allra bästa jag. Hos oss är jobbet inte begränsat till ett skrivbord på kontoret – du får gärna låta kreativiteten blomstra från den plats som just du känner dig mest inspirerad i, vare sig det är en livlig cafémiljö eller din favoritkoja av filtar och kuddar där hemma. Det är en konst att lyckas hålla balansen mellan frihet och ansvar. På Gapps vet vi ändå att vårt gäng håller oss om ryggen i vått och torrt. Det finns egentligen inget behov att fundera över den saken; här litar vi helt enkelt på varandra. Ärlighet, frihet och ansvarsfullhet – det är vårt #TeamGapps!

Konstant strävan efter innovation och lärande 

På Gapps är kontinuerligt lärande inte ett jobbigt ”måste”, det är en livsstil. Vi är inte rädda för att kliva ut i det okända, bryta normerna och omfamna möjligheten för eventuella misslyckanden i vår strävan efter utveckling och förbättring. Främjandet av innovation är ingen dans på rosor, men vi tvekar ändå aldrig att ta chansen då den infinner sig. Vi uppskattar verkligen personlig expertis, men älskar nästan ännu mer när kunnandet dessutom kommer med en nypa av egenheter. På Gapps jobbar vi därför aktivt med att skapa en arbetsplats där vi gläds åt allas personliga självförverkligande, och där nytänkande är en naturlig del av vår vardag.

Gapps-image-3

Mångfald, jämlikhet och Inkludering: i hjärtat på Gapps

I vår dynamiska kultur är mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI – Diversity, Equity, Inclusion) inte bara en policy, det är vår livsstil. Vi tror att det bakom varje arbetstagare finns en unik individ, och vår beslutsamhet att främja en mångfaldig, jämlik och inkluderande arbetsplats bekräftar det. Man kan säga att vi har integrerat grundtanken för DEI i vårt DNA, i allt från ledarskapsinkörning till företagsomfattande utbildningar. I vår kärna på Gapps ligger målet att skapa och upprätthålla en kultur där varje röst är viktig och alla i vår gemenskap upplever sig bli hörda. Vår DEI-insats är mer än bara en strategi, det är ett gemensamt åtagande. Utgående från information som vi har utvunnit genom undersökningar har vi definierat en handlingsplan och genomfört en skräddarsydd DEI-ansträngning, som överensstämmer med våra affärsmässiga mål och de värden som vi är måna om.
 
På Gapps är vår DEI-resa en färgstark och fortlöpande story – som belyser individualitet, främjar jämlikhet och välkomnar alla att bidra med sin unika del till vår fina Gapps-gemenskap.

Är du redo för flow?

Det är vi också. Låt oss ha ett samtal och sätta i gång.

Kontakta us