icon-searchHae
sv
För Kunder

Genuint mänsklig användarsupport och rådgivning

Google Workspace är ur verksamhetssynpunkt en essentiell tjänst. Spara tid, utveckla Google-miljön och effektivisera verksamheten med hjälp av Gapps experter.

Snabb hjälp för att effektivisera arbetet

Rådfråga oss och öka hela organisationens kunskaper om Googles tjänster.

Kostnadseffektiv Google-kunskap

Spara tid och skaffa hanteringen av Google-miljön som en tjänst.

Förtroende skapar kvalitet

Du kan lita på Gapps kompetens och på ett säkert och enkelt samarbete.

Varför Gapps supporttjänster?

gapps-photo_30 (2) (1) tuki2 gapps-photo_30 (1) tuki2 tuki2
gapps-photo_30 (2) (1)
icon-place

Hjälp till alla slutanvändare

En effektiv användning av Google Workspace-verktyg och en lösning på vardagliga problem, som till exempel återställning av en förlorad Drive-fil eller lösningar på kalenderutmaningar.
icon-place

Kundtjänst och användartips

Kundtjänst och användartips som åtkomsthantering, distributionslistor och hantering av Drive-rättigheter.
icon-place

Hög kundnöjdhet

Enligt undersökningar har vi nöjda kunder (CSAT 95/100), och stödets framgångar mäts systematiskt.

icon-place

Ett team av certifierade experter

Vi har förmågan att tillhandahålla service och lösa problem snabbt. Vi satsar på att underhålla och utveckla kompetens.

icon-place

Direkt anslutning till Google

Vi tar hand om supportförfrågningar till Google för våra kunders räkning och löser problemen smidigt.

Hur fungerar Gapps användarsupport?

Vi erbjuder flexibel användarsupport – vi tillhandahåller olika helheter efter olika behov.

fixit

Omfattande supporttjänster

Tjänsten är avsedd för alla medlemmar i organisationen och omfattar rådgivning i verktygsanvändning, teknisk support och problemlösning.

tuki

Administratörssupport

En tjänst för organisationens administratörer och IT-ansvariga som innehåller vägledning inom bästa praxis, serviceinställningar och problemlösning.

edut

Samarbete och support

Vi erbjuder samarbete och support tillsammans med kundens egen IT-support. Det är en skräddarsydd lösning för större organisationer som har IT-supporttjänster internt eller från underleverantör.

bigdata

IT-administratörer

Support för IT-administratörer till större helheter såsom användarhantering och licenser, autentisering och inställningar för åtkomsthantering, inställningar för Google Workspace-tjänster, e-posthantering och problemlösning, styrning och hantering av skräppost, säkerhetsinställningar, enhetshantering och inställningar för Chrome-webbläsare.

”En smidig aktör som Gapps har varit guld värd för oss – inte bara som en tjänsteleverantör utan som en jämlik partner som tillsammans med oss planerar och utvecklar saker och ting. Och vågar utmana.”

Joni Nikulainen, Neste

neste_referenssi_kansikuva-compressor (1) (1)

Är du redo för flow?

Det är vi också. Låt oss ha ett samtal och sätta i gång.

Kontakta oss