Genuint mänsklig användarsupport och rådgivning

Google Workspace är ur verksamhetssynpunkt en essentiell tjänst. Spara tid, utveckla Google-miljön och effektivisera verksamheten med hjälp av Gapps experter.

Låter bra, jag är med!

Snabb hjälp för att effektivisera arbetet

Rådfråga oss och öka hela organisationens kunskaper om Googles tjänster.

Kostnadseffektiv Google-kunskap

Spara tid och skaffa hanteringen av Google-miljön som en tjänst.

Förtroende skapar kvalitet

Du kan lita på Gapps kompetens och på ett säkert och enkelt samarbete.

Varför Gapps supporttjänster?

Google support expert from Gapps Google support expert from Gapps Google support expert from Gapps Google support expert from Gapps Google support expert from Gapps
Google support expert from Gapps
icon-place

Hjälp till alla slutanvändare

En effektiv användning av Google Workspace-verktyg och en lösning på vardagliga problem, som till exempel återställning av en förlorad Drive-fil eller lösningar på kalenderutmaningar.
icon-place

Kundtjänst och användartips

Kundtjänst och användartips som åtkomsthantering, distributionslistor och hantering av Drive-rättigheter.
icon-place

Hög kundnöjdhet

Enligt undersökningar har vi nöjda kunder (CSAT 95/100), och stödets framgångar mäts systematiskt.

icon-place

Ett team av certifierade experter

Vi har förmågan att tillhandahålla service och lösa problem snabbt. Vi satsar på att underhålla och utveckla kompetens.

icon-place

Direkt anslutning till Google

Vi tar hand om supportförfrågningar till Google för våra kunders räkning och löser problemen smidigt.

”En smidig aktör som Gapps har varit guld värd för oss – inte bara som en tjänsteleverantör utan som en jämlik partner som tillsammans med oss planerar och utvecklar saker och ting. Och vågar utmana.”

Joni Nikulainen, Neste

neste_referenssi_kansikuva-compressor (1) (1)

Hur fungerar Gapps användarsupport?

Vi erbjuder flexibel användarsupport – vi tillhandahåller olika helheter efter olika behov.

fixit

Omfattande supporttjänster

Tjänsten är avsedd för alla medlemmar i organisationen och omfattar rådgivning i verktygsanvändning, teknisk support och problemlösning.

tuki

Administratörssupport

En tjänst för organisationens administratörer och IT-ansvariga som innehåller vägledning inom bästa praxis, serviceinställningar och problemlösning.

edut

Samarbete och support

Vi erbjuder samarbete och support tillsammans med kundens egen IT-support. Det är en skräddarsydd lösning för större organisationer som har IT-supporttjänster internt eller från underleverantör.

bigdata

IT-administratörer

Support för IT-administratörer till större helheter såsom användarhantering och licenser, autentisering och inställningar för åtkomsthantering, inställningar för Google Workspace-tjänster, e-posthantering och problemlösning, styrning och hantering av skräppost, säkerhetsinställningar, enhetshantering och inställningar för Chrome-webbläsare.