Google Cloud Security Posture Review av Gapps

Det är viktigt att säkerheten i din Google Cloud-miljö är stark och stabil. Gapps är välkända för sin säkerhetsexpertis på Google Cloud-fronten och vi erbjuder en omfattande säkerhetsutvärdering för att trygga din organisations data och infrastruktur. Vår Google Cloud Security Posture Review-modell bygger på en kombination av CIS-ramverkets rekommendationer och Googles främsta praxis.

Vi ger en omfattande helhetsbild av din Google Cloud-miljö och de sårbarheter den har i nuläget

Våra certifierade experter granskar och utvärderar din Google Cloud-miljö i enlighet med Googles säkerhetspraxis.

Du får en detaljerad rapport av undersökningens resultat och våra rekommendationer

Utgående från resultaten ger vi dig rekommendationer och vägledning om hur du kan förbättra säkerhetsstatusen, minska riskerna och mildra hoten mot din Google Cloud-miljö.

Vi säkrar din verksamhet

Vi ger dig en strategisk översikt av det aktuella säkerhetsläget och en handlingsplan. I planen ingår förslag på hur du bör prioritera kommande säkerhetsåtgärder och vilka dina nästa steg borde vara. Du får också en sammanfattande rapport med våra främsta rekommendationer. Du bestämmer själv hur du går vidare med rekommendationerna.

”Säkerhetsutvärderingen som Gapps utförde åt oss var otroligt värdefull. Utvärderingen resulterade i en rapport med rekommendationer angående vårt GCP-säkerhetsläge. I rapporten ingick fullständiga detaljer om hur vår säkerhetsstatus ser ut just nu, vad riskerna är och vilka åtgärder vi borde vidta till näst. Med Gapps hjälp fick vi en bättre förståelse av var i Google Cloud-molnet som vi befinner oss och vad vi rent konkret kan göra för att stärka vårt säkerhetsläge. Våra system är betydligt säkrare sedan utvärderingen genomfördes."

Arvin Cudanin, Lead Cloud Architect, Groke Technologies

Arvin 3

Vad ingår i Gapps säkerhetsutvärdering?

Vilka faktorer tar vi i beaktande i vår Google Cloud Security Posture Review-säkerhetsutvärdering? Våra certifierade Google Cloud-säkerhetsexperter granskar och utvärderar din Google Cloud-miljö i enlighet med CIS-ramverkets rekommendationer och Googles praxis. Vi utvärderar säkerhetsläget på följande områden:  • Resurshantering
  • VM-säkerhet
  • Nätverkssäkerhet
  • IAM-säkerhet

 

  • GKE-säkerhet
  • K8s-säkerhet
  • Datasäkerhet
  • Säkerhetsoperationer

Med utvärderingen som grund skapar vi sedan en helhetsbild av ditt nuvarande säkerhetsläge. I säkerhetsutvärderingen kontrollerar vi plattformens datasäkerhet och kravenlighet, Nolltillit-säkerhetsarkitektur, applikationssäkerhet, dataskydd och datasekretess, samt säkerhetsoperationer. Utvärderingen resulterar i en omfattande rapport med en detaljerad lista över säkerhetsrekommendationer som inkluderar våra observationer, prioriteringsförslag samt den uppskattade arbetsmängd som varje rekommendation kräver. Utöver det får du också en sammanfattning som innehåller utvärderingens viktigaste observationer och de mest centrala förbättringsområdena, samt ett certifikat som intygar att du har genomgått en Google Cloud Security Posture Review som har utförts av Gapps.

Vill du höra mer?  


Vill du veta mer om Google Cloud Security Posture Review?
Skicka ett meddelande till oss så pratar vi om din Google Cloud-miljö och hur vi kan hjälpa dig.