Smidigare arbete med Chromebook

Chromebook medför stora kostnadsbesparingar och förbättrar enhetshanteringen i både Microsoft- och Google-miljön. Den moderna Chrome Enterprise-lösningen som riktar sig till företag innehåller kontrollerade enheter, webbläsare och operativsystem.

Låter bra, jag är med!

Chromebook är mer än bara en enhetslösning

Chrome OS öppnar helt nya möjligheter för datoranvändaren och underlättar rutinuppgifter.

Börja använda Chromebook med hjälp av proffs

Vi genomför den tekniska installationen och bytet av utrustning på ett kontrollerat och okomplicerat sätt, utan att störa arbetsprocessen.

Vi erbjuder utbildning, förändringskommunikation och användarsupport

Vi garanterar även en lyckad implementering för organisationens slutanvändare.

Varför Chromebook?

gapps-brand-chromebook-776x516 gapps-brand-chromebook-776x516 gapps-brand-chromebook-776x516 gapps-brand-chromebook-776x516 gapps-brand-chromebook-776x516
gapps-brand-chromebook-776x516
icon-place

Chrome passar även i Microsoft-miljön

Slutanvändaren kan logga in med de välbekanta inloggningsuppgifterna för Microsoft. Det har aldrig varit så flexibelt, säkert och enkelt att arbeta.

icon-place

Påtagliga kostnadsbesparingar

Att ersätta företagets enheter med Chromebook medför kostnadsbesparingar för bland annat IT-avdelningens licens- och enhetskostnader samt effektiviserar tidsanvändningen.
icon-place

Datasäkerhet i världsklass

Inbyggd säkerhet och enkel anpassning av säkerhetsinställningarna för enskilda användare eller användargrupper ger ökad säkerhet och smidighet i vardagen.

icon-place

Enkelt underhåll och smidig enhetshantering

Tack vare Chromebooks centraliserade hantering avbryts inte arbetet vid enhetsuppdateringar som sker diskret i bakgrunden, och IT-avdelningen får mer tid till t.ex. utvecklingsuppgifter.
icon-place

Snabbt införande

Chromebook-enheterna är direkt färdiga att användas utan komplicerade och betungande processer för IT-avdelningen.

Vad är Chrome Enterprise?

Med Chrome Enterprise avses hela Chromes ekosystem som består av Chrome OS, Chrome webbläsare och Chromebook-datorer. En Chrome Enterprise-hanteringslicens ger företaget tillgång till hela paketet och aktiverar säkerhetsfunktionerna för företag.

Chrome enheter

Enheter

Chromebook är färdig att användas i en handvändning, och det finns flera enhetsalternativ på olika nivåer för varje behov.

Chrome webbläsare

Webbläsare

Chromes webbläsare garanterar ett säkert och effektivt molnarbete på enterprise-nivå.

Chrome operativsystem

Operativsystem

Chrome OS är ett säkert, mobilt och lätthanterligt operativsystem som gör de molnbaserade verktygen direkt tillgängliga.

Chrome videokonferensutrustning

Videokonferensutrustning

Lättanvända enheter, speciellt utformade för Google-miljön, garanterar effektivare och smidigare möten.

Läs mer

Modernt molnbaserat arbete med hjälp av Chrome Enterprise

kanbanboard

1. Definition

Definition av business case och tekniskt införande.

earlyadopters

2. Pilotprojekt och testning

Användningen av Chromebook testas i en liten grupp användare.

golive

3. Stegvist införande

När pilotprojektet har lyckats bra, införs fler Chromebook-enheter stegvis.