Mikä on BigQuery?

Vuosien aikana BigQueryyn on lisätty runsaasti ominaisuuksia ja parannuksia, jotka nostavat suorituskykyä, tietoturvaa ja luotettavuutta sekä helpottavat tiedon löytämistä käyttäjän tarpeisiin. Tässä blogipostauksessa kerromme, miten datavarastot muuttavat yritysten päätöksentekoa, mikä on BigQuery ja miten se ratkaisee perinteisiin tietovarastoihin liittyvät ongelmat.

 

Miten datavarasto helpottaa yrityksen päätöksentekoa?

Datavarasto yhdistää tiedot eri lähteistä, analysoi kootun datan ja tuottaa näin arvokasta tietoa liiketoimintaa varten. Kun yrityksistä tulee yhä datalähtöisempiä, datavarastojen merkitys yritysten digitalisaatiossa kasvaa entisestään.

Tutkimusyhtiö Gartnerin mukaan yritysten koko analytiikkastrategia perustuu usein datavarastoihin, ja niiden käyttö onkin laajentunut perinteisen operationaalisen raportoinnin ulkopuolelle. Nykyään yritysten täytyy:

  1. Varmistaa 360⁰:n näkymä liiketoimintaansa: Data on arvokasta. Datan tallennuksen ja käsittelyn tullessa yhä edullisemmaksi yritykset haluavat käsitellä, tallentaa ja analysoida kaiken merkityksellisen datan niin organisaation sisällä kuin sen ulkopuolellakin.
  2. Tiedostaa liiketoimintaan liittyvät tapahtumat reaaliajassa ja reagoida niihin tilanteen mukaan: Yritysten on saatava tapahtumista reaaliaikaista tietoa, eivätkä ne voi odottaa datan analysointia päivien tai viikkojen ajan. Datavaraston on oltava aina liiketoiminnan tasalla.
  3. Nopeuttaa tiedonsaantia: Yritysten laitteistot ja ohjelmistot on saatava toimintakuntoon nopeasti, sillä kenelläkään ei ole aikaa odottaa asennusta tai määritystä päivien tai kuukausien ajan.
  4. Saattaa tieto kaikkien käyttäjien saataville, jotta päätökset voidaan tehdä aina datan pohjalta: Datalähtöisen kulttuurin tukemiseksi yritysten on demokratisoitava pääsy dataan.
  5. Suojata data ja hallita sen käyttöä: Datan on suojattava, ja sen on oltava oikeiden sidosryhmien käytettävissä yrityksen sisällä ja sen ulkopuolella.

Kun yritykset haluavat laajentaa perinteisten datavarastojen käyttöä datamäärien kasvaessa, ne törmäävät valtaviin haasteisiin, sillä kokonaiskustannukset (TCO) nousevat helposti hallitsemattomiksi.

"Perinteisiä datavarastoja ei ole suunniteltu käsittelemään räjähdysmäisesti kasvavia datamääriä, eikä niitä ole todellakaan  rakennettu nykyisiä datankäsittelytarpeita silmällä pitäen."

BigQuery on pilvidatavarasto

BigQuery on Google Cloud Platformin (GCP) serverless, erittäin skaalautuva ja kustannustehokas pilvidatavarasto. Se vastaa datalähtöisten organisaatioiden tarpeisiin maailmassa, jossa pilvestä on tullut ensisijainen tallennusympäristö.

BigQueryn kiistattomia hyötyjä ovat suorituskyvyn, kestävyyden, tehokkuuden ja skaalautuvuuden jatkuva kehitys – ilman huolta perinteisiin teknologioihin liittyvistä käyttökatkoista ja versiopäivityksistä.

BigQuery mahdollistaa petatavuluokan supernopeat kyselyt hyödyntämällä Googlen infrastruktuurin laskentatehoa. Koska sinun ei tarvitse hallita infrastruktuuria, voit keskittyä merkityksellisen tiedon hakemiseen tutuilla SQL-kyselyillä. Ratkaisu on myös kustannustehokas, sillä maksat vain datan käsittelystä ja tallennustilasta.

 

Mihin BigQuery asettuu datan elinkaaressa?

BigQuery on osa Google Cloudin kattavaa data-analyysialustaa (data platform), joka kattaa analytiikan koko arvoketjun datan siirrosta, käsittelystä ja tallennuksesta edistyneeseen analysointiin ja yhteiskäyttöön. BigQuery on integroitu syvälle GCP:n analysointi- ja datankäsittelypalveluihin, minkä ansiosta voit perustaa suoraan yrityskäyttöön soveltuvan, pilvinatiivin datavaraston vaivattomasti.

GCP tarjoaa datan hallintaan useita palveluja datan elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tämä tarkoittaa, että voit valita tarvittavat palvelut vapaasti oman datan ja työnkulun mukaan.

 

Lisätietoa BigQuerysta ja datavarastoinnista

Yksi BigQueryn monista käyttökohteista on markkinoinnin datavarasto, sillä BigQuery integroituu natiivisti Google Marketing Platformiin. Rakensimme muun muassa Bygghemmalle datavaraston, jonka avulla markkinoinnin mittaaminen nousi aivan uudelle tasolle.

 

Tämä teksti on kirjoitettu Googlen blogissa julkaistun artikkelin pohjalta. Kuva: Google