Mitä yrityksen nopea kasvu vaatii HR:ltä?

 

Mitä nopea kasvu yrityksessä vaatii HR:ltä?

Kasvua ja kasvuyrityksiä voisi ajoittain kuvailla sanalla kaaos. Kaikkea ja kaikkia kehitetään ja välillä tuntuu, ettei mikään ole valmista. Kasvuyrityksessä työskentely vaatiikin työntekijöiltään kehitysorientoitunutta asennetta ja epävarmuuden sietämistä.

Kun uusia projekteja tulee vauhdilla, nykyisiltä työntekijöiltä loppuu väistämättä kädet kaiken hoitamiseen. Yksi haaste HR:lle kasvumyllerryksen keskellä onkin uusien työntekijöiden rekrytointi – nopeasti. Tehtävä ei aina ole se helpoin hoidettava, kun kilpailu kovista osaajista on valtavaa ja pienessä yrityksessä virherekrytoinneille ei ole sijaa. Mistä löytää ne parhaat osaajat, jotka istuvat kulttuuriin, mutta osaltaan myös muokkaavat ja vievät sitä eteenpäin?

Yrityksen kasvaessa myös henkilöstön odotukset ja vaatimukset kasvavat, jolloin työn paljous ja toiminnan kasvu kääntävät HR:n huomionhenkilöstön jaksamisesta huolehtimiseen.

Kirsi Piha kirjoitti Businesslike-blogissa osuvasti siitä, että kasvuyrityksen työkulttuuri on itseohjautuva ja siten myös vaativa. Piha korostaa rehellisyyttä jo rekrytointiprosessissa. Mitä sitä kaunistelemaan, kasvu luo omia haasteita itse työhön sekä sen kuormittavuuteen. Siksi onkin tärkeää, että tähän ympäristöön tuleva työntekijä tietää, mihin on ryhtymässä.

 

Laadukas rekrytointi ja perehdyttäminen ovat avainasemassa

Uusien työntekijöiden rekrytointi vaatii toki myös huomion kiinnittämistä perehdyttämiseen. Miten ajaa uusi työntekijä sisään kiireen keskellä sekä saada hänet tuottavaksi ja vapauttamaan aikaa muilta mahdollisimman pian? Laadukas suunnittelu, lämmin vastaanotto sekä jatkuvasti lähellä oleva tuki ovat kolme tärkeää elementtiä – itse työtehtäviin perehdyttämistä unohtamatta. Perehdyttämiseen tulee kiinnittää huomiota niin HR:n, esimiesten kuin tiimiläistenkin puolesta. Jokaisella on oma tärkeä roolinsa, jotta uusi työkaveri saisi lämpimän vastaanoton ja kokisi olonsa turvalliseksi heti ensimmäisestä päivästä lähtien.

Yrityksen kasvaessa myös henkilöstön odotukset ja vaatimukset kasvavat, jolloin työn paljous ja toiminnan kasvu kääntävät HR:n huomion henkilöstön jaksamisesta huolehtimiseen. Kasvu vaatii henkilöstöltä paljon joustavuutta ja epävarmuuden sietämistä. Henkilöstön jaksamista voidaan helpottaa jo sillä, että ympäristö koetaan turvalliseksi ja yrityksen tilasta kommunikoidaan jatkuvasti ja avoimesti. Tulevaisuuden näkymien pitää olla selkeät, jotta muutoksen ja kasvun läpi voidaan kulkea ilman uupumisia.

Kun katsotaan yhdessä, missä mennään ja minne ollaan menossa, päästään myös nostamaan esiin onnistumisia ja juhlimaan sitä, että tämä kaikki on saatu aikaiseksi yhdessä.

Yhdessä tekemistä ja keskeneräisyyden sietämistä

Gappsilla henkilöstö pidetään aktiivisesti mukana yrityksen tapahtumissa, niin viikottaisissa palavereissa kuin kuukausittaisissa strategiasessioissa. Kun katsotaan yhdessä, missä mennään ja minne ollaan menossa, päästään myös nostamaan esiin onnistumisia ja juhlimaan sitä, että tämä kaikki on saatu aikaiseksi yhdessä. Jokainen kasvuyrityksen työntekijä on arvokas osa yrityksen menestystä, eikä tuloksiin päästä ilman yhteisön tukea. Kaveria ei jätetä pahimmankaan työsuman keskellä – eikä varsinkaan silloin.

Kasvun ja kehittämisen keskellä tärkeintä on muistuttaa itseään siitä, että kaiken ei tarvitse olla valmista kerralla. Kehittämistyön pilkkominen pieniin osiin helpottaa ja auttaa selkeyttämään tekemistä. Omassa toiminnassaan löytää jatkuvasti kehitettävää, kun vain muistaa säännöllisesti pysähtyä reflektoimaan omaa tekemistään.

On tämä kasvaminen ja kehittyminen vaan niin kutkuttavaa ja jännittävää. Oman käden jäljen näkee saman tien, tekemisen meininki on läsnä joka päivä ja onnistumisista riemuitseminen yhdessä kannustaa jatkamaan entistä kovempaa. Yhdessä hyvä tulee!

Voit tutustua tarkemmin Gappsin tapaan toimia meidän kulttuurikäsikirjastamme.