Miten promptaus ja kesäloma sopivat yhteen?

Kehitä arjen vuorovaikutustaitojasi promtaamalla

Hyvällä promptaamisella olet AI työkalujen kuningas. Tehokkaassa promptauksessa saadaan esiin tekoälyn parhaat puolet oman työn tehokkuuden kasvattamisessa. Esimerkiksi:

 • Tekstintuottamisessa saat luovempia tekstejä kysymällä parempia kysymyksiä.
 • Hyvä prompti saa ihmeitä aikaan kielenkääntämisessä tai oikean tone of voicen luomisessa.
 • Oikean tiedon löytämisessä, useamman tietolähteen yhdistämisessä tai eroavaisuuksien löytämisessä oikein rakennettu prompti tuottaa parempia ja luotettavampia tuloksia.

Promtien voima ulottuu kuitenkin tekoälyä pidemmälle, sillä taito esittää hyviä, tehokkaita, tavoiteorientoituneita kehoituksia ja kysymyksiä voi hyödyttää sinua yllättävillä tavoilla myös normaalissa arjessasi.

Löydä kommunikaation piilevä potentiaali kysymällä paremmin

Ei ole yhdentekevää millaisia kysymyksiä käytät kommunikaatiossa. Onko kysymys avoin vai suljettu, voiko kysymykseen vastaamalla tunnistaa uudenlaisia näkökulmia tai mahdollisuuksia, antaako kysymys mahdollisuuden erilaisten mielipiteiden ja näkökulmien esiin tulemiselle? Pohdi nyt, miten yleensä kommunikoit normaalissa arjessasi. Löydätkö usein itsesi kamppailemassa tarpeidesi tai ideoidesi ilmaisemisessa selkeästi? Jos vastasit kyllä tai ehkä, vastaus ongelmaasi voi löytyä viestinnän tavoitteellisuudesta tai kysymyksen asettelusta. Niin kuin hyvin laadittu LLM-promptikin, voi tarkkaan mietitty kysymys auttaa sinua saamaan toiveesi tai tarpeesi esille. Selitysten sijaan, voit oppia antamaan selkeitä ja oikein kohdennettuja prompteja, joilla ohjaat vuorovaikutusta ja varmistat, että kaikki ovat samalla sivulla. 

Älä jaarittele vaan mene suoraa asian ytimeen

Toimivat promtit ovat spesifejä. Ne tarjoavat kontekstin ja suunnan, auttaen välttämään väärinkäsityksiä. Normaalissa arjessa tämä tarkoittaa selkeitä kysymyksiä, jotka menevät suoraa asian ytimeen. Epämääräisen "Miten päiväsi sujui?" sijaan kokeile tarkennettua kysymystä, kuten esim: "Mikä oli mielestäsi tuotepresentaation kohokohta tänään? tai Mikä ajatus erityisesti jäi mieleesi henkilöstöinfosta tänään?". Promptattu kysymys kannustaa mielenkiintoisempaan ja yksityiskohtaisempaan vastaukseen. 

Kuuntelemalla aktiivisesti promptaat paremmin

Esittämällä parempia kysymyksiä, sinusta tulee aktiivisempi kuuntelija. Opit kiinnittämään huomiota saamiisi vastauksiin ja mukauttamaan jatkokysymyksiä niiden mukaan. Tämä taito on korvaamaton sekä ammatillisissa että henkilökohtaisissa tilanteissa, sillä se vahvistaa ihmissuhteita ja syventää ymmärrystä toisten ihmisten tarpeista ja toiveista.
Tunnistamalla erilaisia näkökulmia ymmärrät toisia paremmin 

Normaalin kommunikaation lisäksi promptaus voi laajentaa myös empatiaa ja ymmärrystä. Luomalla LLM-promteja esimerkiksi historiallisen tai fiktiivisen hahmon tekemänä, valotamme heidän ajatusmaailmaansa, elämänkuvaansa ja motiiveitaan. Oppimalla esittämään "entä jos" -kysymyksiä ja pohtimaan vaihtoehtoisia näkökulmia voimme kehittää empatiakykyämme ympärillämme olevia ihmisiä kohtaan. Kun ymmärrämme, miksi toinen ajattelee kuten ajattelee, kasvaa ymmärryksemme erilaisia lähestymistapoja kohtaan.
Toisen näkökulman ymmärtäminen ei ole vain boksi, joka pitää täyttää ollakseen hyvä sparraaja työelämässä, vaan se on tärkeä elämäntaito. Ymmärtämällä muiden ajatuksia ja tarkoitusperiä voit:

 • Vähentää konflikteja: Katsomalla asiaa toisen ihmisen näkökulmasta, voit tunnistaa mahdolliset väärinkäsitykset ja ratkaista erimielisyydet rakentavammin.
 • Parantaa yhteistyötä: Ymmärtämällä toisten tavoitteita ja tarpeita, voi yhteistyö olla tehokkaampaa, edistäen tiimityötä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamista.
 • Kehittää ongelmanratkaisua: Ottamalla huomioon erilaisia näkökulmia, saat käteesi useita ratkaisuja ja lähestymistapoja monimutkaisten haasteiden ratkaisemiseksi.
 • Edistää innovointia: Uusille ideoille ja ajattelutavoille altistuminen voi herättää luovuutta ja johtaa innovatiivisiin ratkaisuihin.
 • Vahvistaa suhteita: Empatian kehittäminen johtaa syvempiin suhteisiin kollegoiden, ystävien ja perheen kanssa.

Kuten Joseph Joubert osuvasti totesi: "It is better to debate a question without settling it than to settle a question without debating it” eli “On parempi väitellä kysymyksestä ilman sen ratkaisemista kuin ratkaista kysymys ilman väittelyä."  Syntyyhän todellinen ymmärrys avoimesta keskustelusta ja halusta ymmärtää erilaisia näkökulmia. Kysymällä avoimia kysymyksiä, tarkentamalla kuulemaasi kysymyksin sekä fokusoimalla vuorovaikutusta tavoitteelliseen suuntaan voit varmistaa yhteisen ymmärryksen rakentamisen. Lisäksi kun uteliaasti ja rohkeasti pyrit ymmärtämään erilaisia mielipiteitä ja näkökulmia voit saavuttaa lähes tilanteessa kuin tilanteessa parempia lopputuloksia sekä parempaa sitoutumista päätöksiin.

Olisiko tämä kesä promptaamisen treenikesä?

Promtaamisen taito on siis paljon muutakin kun tapa saada laadukasta ymmärrystä tai tekstiä tekoälyltä. Se on taito, joka voi parantaa huomattavasti kommunikaatiotasi jokapäiväisessä elämässä. Kun opit olemaan selkeä, esittämään avoimia kysymyksiä ja kuuntelemaan aktiivisesti, voit saavuttaa täysin uuden tason vuorovaikutustaidoissasi toisten kanssa sekä samalla vahvistaa ihmissuhteitasi ja ymmärtää ympäröivää maailmaa paremmin. 

Tee siis tästä kesästä promtaamisen kesäharjoituksesi! Voit vaikka aloittaa miettimällä miten promptaamalla seuraavissa tilanteissa voit päätyä parhaaseen lopputulokseen: 

 • Pakkaaminen kesämökille: Miten voit kehottaa lapsiasi, kumppaniasi tai ystäviäsi pakkaamaan tehokkaasti ja varmistamaan, että kaikki tarvittava tulee mukaan
 • Kyläreissu perheen luokse: Mikä on paras tapa viestiä tarpeistasi ja odotuksistasi sujuvan ja miellyttävän vierailun varmistamiseksi?
 • Vuorovaikutus teini-ikäisen kanssa: Miten voit laatia promtin, joka motivoi heitä viettämään laatuaikaa kanssasi tänä kesänä?
Kun seuraavan kerran tuntuu, ettet löydä sanoja, älä vajoa epätoivoon, vaan muista hyvän promptin voima. Kokeilemalla erilaisia lähestymistapoja opit arvokkaita taitoja ja luot pysyviä kesämuistoja.