Googlen Anthosista ratkaisu multicloud-ympäristön hallintaan

Gappsin tiimi on elänyt alkuviikon vahvasti Google Cloud Next´19 tunnelmissa – niin Suomessa kuin itse tapahtumapaikalla San Franciscossa.

Kyseessä on tiistaina alkanut, kolme päivää kestävä Googlen suurtapahtuma, joka keskittyy isoihin tuotejulkistuksiin sekä Google Cloudia hyödyntävien yritysten asiakastarinoihin. Google Cloud tarjoaa modernin pilvipalvelualustan, joka koostuu monista ratkaisuista joiden perimmäinen tarkoitus on ratkoa organisaatioiden kohtaamia ongelmia liiketoimintaa kehittävin tavoin. Tänä vuonna omia kokemuksia ja asiakastarinoitaan ovat lavalla Next-tapahtuman suuryleisölle jakaneet mm. Philips, Colgate-Palmolive, National Geographic, Salesforce, Target ja HSBC.

Tapahtuma polkaistiin virallisesti käyntiin tiistaina Googlen toimitusjohtajan Sundar Pichain ja Google Cloudin toimitusjohtajan Thomas Kurianin avauspuheenvuorolla. Yleisö sai jo tuolloin vihiä tapahtumaa vahvasti värittävästä teemasta, joka keskittyy multicloud-pilvistrategiaan sekä eri palveluntarjoajien teknologioiden yhteentoimivuuteen.

Mikä multicloud?

Multicloudia eli monipilviympäristöä voi kuvailla pilvistrategiaksi, jolla pyritään vähentämään riippuvuutta ja lukittautumista yhteen palveluntarjoajaan, mahdollistaen samalla omaa liiketoimintaa parhaiten tukevien ratkaisujen valitsemisen ja hyödyntämisen eri ekosysteemeistä.

Useat organisaatiot toteuttavat jo nyt multicloud-pilvistrategiaa, yhdistäen esimerkiksi Amazon Web Servicesin (AWS) laajaan työkalupakettiin Google Cloud Platformin (GCP) tarjoamia alan johtavia työkaluja erityisesti tekoälyn ja data-analytiikan saralla. Useimmiten yhtälöön lisätään myös vanhempana perintönä tulleita, paikallisia ns. on-premises ohjelmistoja.

Hybridimallien ja multicloudin tuomaa joustavuutta ja valinnanvapautta tehdä “teknologista kermankuorintaa” on kuitenkin varjostanut useamman eri pilviympäristön hallinnan vaikeus. Tiistaina Google tarjosi tähän ratkaisun julkistamalla Anthosin.

Mikä Anthos?

Google Cloudin toimitusjohtaja Thomas Kurian jakoi isot uutiset yleisölle – aiemmin Cloud Services Platform -nimellä kulkenut ratkaisukokonaisuus brändättiin uuden “Anthos”-tuotenimen alle ja siirtyi rajatusta beta-vaiheesta yleiseen saatavuuteen.

Anthosin avulla organisaatiot pystyvät yhdistämään paikallisessa palvelinkeskuksessa pyörivät ohjelmistonsa Googlen pilveen, mutta ennen kaikkea myös rakentaa ja hallita keskitetysti hybridisovelluksia pilvialustasta riippumatta. Huomattavaa tässä julkistuksessa oli se, että Google laajensi Anthosin tukemaan myös kilpailijoidensa AWS:n ja Azuren pilvialustoja.

Anthos on ratkaisu hybridi- ja monipilviympäristön hallinnan vaikeuteen, koska se tarjoaa yhden keskitetyn alustan, jonka kautta organisaatiot voivat hyödyntää ja hallita sovelluksiaan yhdenmukaisesti riippumatta siitä missä pilvessä ne pyörivät. Käyttäjien ei enää tarvitse huolehtia eri pilviympäristöjen ja rajapintojen eroavaisuuksista. Organisaatiot voivat näin johtaa omaa pilvistrategiaansa johdonmukaisesti ja alustariippumattomasti. Liiketoiminnan kehittäminen, eikä tekninen hienosäätö, edellä.

diagrammi anthosista

Googlen kumppaneina Anthosin kehittämisessä ja hyödyntämisessä beta-vaiheessa on toiminut yli 30 ohjelmisto- ja laitteistoyritystä, kuten Cisco, VMware ja Confluence. Anthos on tilauspohjainen palvelu, jonka listahinnat alkavat 10 000$ /kuukausi/ 100 vCPU block.

Google teki julkistuksen myös Anthos -alustaan kuuluvasta Anthos Migrate -migraatiotyökalusta, joka mahdollistaa sovellusten siirtämisen paikallisista legacy-systeemeistä pilveen. Anthos Migrate on tällä hetkellä saatavilla rajoitetulle käyttäjäjoukolle betassa ja se julkistetaan alustavien tietojen mukaan tämän vuoden aikana. Anthos Migratella organisaatiot voivat automaattisesti migroida paikallisia virtuaalikoneita sekä muissa pilvissä olevia virtuaalikoneita Googlen Kubernetes Enginen kontteihin. Palvelulupauksena on automatisoitu migraatioprosessi ja kontin ollessa Googlen GCP-alustalla, organisaatiot pystyvät hyödyntämään kaikkia Anthosin tarjoamia keskitetyn hallinnan palveluja. Anthos Migrate -palvelu antaa organisaatioille suunnitelmallisen joustavuuden siirtää paikalliset on-prem sovelluksensa pilveen kun he ovat siihen valmiita.

Miksi moinen peliliike Googlelta?

Google on korostanut tässäkin yhteydessä haluaan tuoda markkinoille aitoon asiakastarpeeseen ja kysyntään vastaavia innovaatioita.

On edelleen hyvin epätyypillistä, että iso pilvipalveluntarjoaja julkistaa tuotteen, joka mahdollistaa kilpailevien tuotteiden sujuvamman käytön. Koska rahaa generoituu asiakkaiden käyttämästä pilvialustan laskenta-ajasta ja datan varastoinnista, perinteisesti palveluntarjoajat ovat halunneet kiinnittää asiakkaidensa projektit omaan ympäristöönsä.

Google on päättänyt erottua joukosta ja asemoida itsensä kilpailijoihinsa nähden erittäin tervetulleella, ratkaisukeskeisellä tavalla. Google on tässä asiassa selkeä edelläkävijä ja on mielenkiintoista jäädä seuraamaan lähtevätkö alan suurpelurit Azure ja AWS samalle linjalle. Mikäli näin tapahtuu, niin loppuasiakkaalle konkretisoituu paljon hyötyä.

Kuvat: Google