Gappsin uusi 24/7 Managed Services -palvelu tarjoaa jatkuvaa tukea Google Cloudille

24/7 Managed Services -palvelu tarjoaa mielenrauhaa ja jatkuvaa tukea Google Cloud ympäristöille

Suomen johtava Google Cloud Premier -kumppani, Gapps Oy, laajentaa palveluvalikoimaansa vastatakseen suomalaisten yritysten kasvavaan monipuolisen tuen, osaamisen ja tietoturvallisen ylläpidon tarpeeseen Google Cloud pilvipalveluiden hallinnoinnissa. Gappsin uusi palvelu 24/7 Google Cloud Managed Services, tarjoaa vaativiinkin tarpeisiin kattavaa tukea kellon ympäri.

Nykyiset julkipilvialustat ovat omia valtavia kokonaisuuksiaan, omine ominaisuuksineen, jonka syväosaaminen vaatii paljon keskittymistä ja ammattiosaamista. Markkinoilta on puuttunut pelkästään Google Cloudiin erikoistunut Managed Services -palveluntarjoaja, jolla on jo kertynyt useiden vuosien ja yli 90 asiakkaan kokemus Google Cloudin parhaista käytänteistä ja erityispiirteistä. Asiakkaiden, joiden keskeinen julkipilvi on Google Cloud, on jatkossa helppo luottaa Gappsin Managed Services -palveluihin - asiakkaan tarpeisiin mukautuen tarvittaessa 24/7. 

"Pilvipalvelut ovat liiketoiminnan kulmakivi yhä useammassa suomalaisessa yrityksessä. Me haluamme taata asiakkaillemme pilvipalveluiden toimivuuden kellonajasta huolimatta. 24/7 Managed Services -palvelumme avulla voimme varmistaa, että asiakkaamme saavat tarvitsemaansa apua ja tukea, oli kello sitten aamu, ilta, tai yö." kertoo CTO Tuomas Hulkkonen, Gappsilta.

Googlen myöntämät auditoidut erikoistumiset Google Cloudin tietoturvaan ja infrastruktuuriin (fdsfas) sekä keskittyminen vain Google Cloud osaamiseen isoista julkipilvistä antaa meille mahdollisuuden palvella syväosaamisella niitä asiakkaita, jotka ovat valinneet juuri Google Cloudin keskeiseksi pilvi-infrakseen.” CTO Tuomas Hulkkonen, Gapps

24/7 Managed Services mahdollistaa tietoturvan monitoroinnin ja reagoinnin kellon ympäri

Uusi palvelu mahdollistaa tietoturvan monitoroinnin kellon ympäri, tuoden merkittäviä etuja liiketoiminnalle ajanhallinnan ja budjetoinnin näkökulmasta. Managed Service -palvelu sisältää alustaspesifiä SecOps, FinOps ja SRE osaamista (Site reliability engineering) erityisesti Google Cloudissa sekä varmistaa, että pilvi-infrastruktuurin ongelmat havaitaan ja ratkaistaan nopeasti, vähentäen liiketoiminnan keskeytyksiä ja häiriöitä. 

Pilvialustan tietoturvan hallinta ja turvallisuuden proaktiivinen varmistaminen on ensisijaista nykyaikaisessa pilven hallinnassa. Me Gappsillä otamme turvallisuuden hyvin vakavasti ja olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme tietoja ja järjestelmiä parasta teknologiaa hyödyntäen. 24/7 hallintapalvelumme sisältää mm. kattavan turvallisuuden seurannan, konfiguraation hallinnan sekä tietoturvauhkiin reagoinnin varmistaaksemme, että asiakkaidemme Google Cloud -ympäristöt ovat aina suojattuja." Gappsin CTO, Tuomas Hulkkonen.

Gapps on suomalainen pilvitalo, joka tarjoaa laajan valikoiman pilvipalveluita ja konsultointipalveluita yrityksille eri toimialoilla pohjoismaissa. Gapps on tunnettu teknisestä osaamisestaan, asiakaslähtöisistä toimintamalleista ja korkealaatuisesta asiakastuestaan liittyen Googlen tuotteisiin.