Googlen Partner Summitissa esille nousi asiakkaiden pilvipalveluiden hankintaan liittyvät kysymykset

Pääsin vierailemaan Google Cloud SMB Partner Summitissa Dublinissa viikko takaperin. Kahden päivän aikana käytiin hyviä keskusteluita useista eri aiheista, joista itselleni yksi herättävimmistä oli keskustelu PK-asiakkaiden ostokäyttäytymisestä liittyen pilvipalveluiden ja -alustojen hankintaan ja käyttöönottoon sekä niihin liittyvät yleisimmät kysymykset.

Useimmiten hankintaa tehdessä nousee esiin kysymyksiä neljästä eri aihealueesta: tietoturva, pilvi-infrastruktuuri, palveluiden ja toiminnallisuuksien kompleksisuus sekä ohjelmointirajapintojen (API) eroavaisuudet. Usein kysymyksiä herää myös liittyen suoraan Googlen: miten Google erottuu muista toimijoista ja miten asiakkaat saavat Googlen avulla rahoilleen eniten vastinetta?

Tässä muutama huomio Parter Summitista käydyistä keskusteluista liittyen pilvialustojen hankintaan ja käyttöön Googlen näkökulmasta.

Pilvialustojen tietoturva

Tietoturvan tulee olla mahdollistaja sekä varmistus toiminnan jatkuvuudelle – erityisesti se ei saa olla este tai hidaste. Tietoturva on yksi tärkeimmistä osa-alueista kun suunnitellaan yleisesti IT-ratkaisujen hankintaa ja käyttöä. Google onkin lähtenyt miettimään tietoturvaa tärkeimpänä osana heidän koko infrastruktuuria. Jotta tietoturvan taso säilyisi, sen tulee olla jatkuvan tarkkailun ja kehityksen alla. Google kehittää jatkuvasti omaa tietoturvatasoaan niin sisäisesti kuin ulkopuolisten ohjeistusten mukaan. Ymmärrämme myös Gappsilla tietoturvan tärkeyden asiakasyrityksillemme ja tarjoamme myös juuri tähän liittyvää konsultointiapua.

Pilvi-Infrastuktuuri – Cloud, hybrid-cloud, multi-cloud, open-cloud?

Asiakkailla on usein käytössä jo useita eri pilvipalveluntarjoajien ympäristöjä ns. on-premise -ratkaisuiden lisäksi. Miten näitä kaikkia ylläpidetään? Miten ne keskustelevat toistensa kanssa? Täytyykö lähteä rakentamaan kokonaisuutta uudelleen alusta alkaen vai voidaanko käyttää pohjana nykyisiä ratkaisuja?

Kertaluontoinen muutos nykyisistä ratkaisuista suoraan pilveen on raskasta ja kallista, jonka vuoksi onkin huomattavasti helpompaa lähteä pilkkomaan kokonaisuutta pienempiin osiin. Liikkeelle voi lähteä arvioimalla asioita, joilla on suurimmat vaikutukset organisaation toimintaan tai joihin halutaan vaikuttaa nopealla aikataululla. Googlen alustan suurena vahvuutena on, että he eivät ole sidonnaisia kolmansien osapuolien ratkaisuihin. Siitä syystä on helppoa lähteä rakentamaan hybrid-cloudia tai multi-cloudia olemassa olevien ratkaisujen pohjalta. Näin päästään toiminnassa alkuun ja pystytään kehittämään toimintaa eteenpäin.

Pilvialustojen kompleksisuus

Miten pystymme hallitsemaan kokonaisuutta? Onko Google Cloud Platformin (GCP) käyttö oikeasti helpompaa ja nopeampaa kuin muiden vastaavat ratkaisut?

Googlen alustan käytön helppous lähtee liikkeelle hallintakonsolin selkästä ja käyttäjäystävällisestä käyttöliittymästä. Henkilökohtaisena kokemuksena todettakoon – vaikka en ole kaikkein teknisin henkilö -, myös minä löysin hallintakonsolista tarvittavat asiat ja pystyin tekemään haluamani toimenpiteet. Konfigurointi ei vaatinut minulta erityistä osaamista tai ymmärrystä esimerkiksi palvelimista, vaan kaikki tämä oli valmiiksi hoidettu Googlen toimesta, joten pystyin itse keskittymään juuri siihen mitä olin tuottamassa.

Helppokäyttöisyyden lisäksi Googlen oma infrastruktuuri mahdollistaa kilpailevia toimijoita huomattavasti nopeamman laskentatehonesimerkiksi tietokantakyselyjä tehtäessä. Myös hinnoittelumalli on houkutteleva, sillä maksat vain siitä mitä käytät.

Hallintakonsoli on yksi iso osa GCP:n helppoutta, mutta tämän lisäksi myös käyttäjähallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Ei siis ole sattumaa, että useat ohjelmistokehittäjät valitsevat Googlen alustaksi, jonka päälle rakentavat ohjelmia ja palveluitaan.

Pilvialustojen ohjelmointirajapinnat (API)

Tarjottujen ohjelmointirajapintojen määrässä ei juurikaan ole eroa, kun puhutaan eri pilvipalvelutarjoajista. Se, mistä selkeä kilpailuetu syntyy on niiden toimivuudessa ja tarkkuudessa. Esimerkkinä mainittakoon Googlen Video Intelligence API, joka tunnistaa liikkuvasta kuvasta siinä esiintyvät kohteet ylivertaisella tarkkuudella.

Googlen rajapinnat mahdollistavat laadukkaamman ja laajemman toiminnallisuuden, jonka avulla yritykset pystyvät luomaan niiden avulla laadukkaampia ohjelmia ja palveluita. Suurin kysymysmerkki niiden hyödyntämisessä kokemuksen mukaan ovat kuitenkin yrityksien valmiudet; yritykset usein tarvitsevat ulkopuolista sparrausapua niiden käyttömahdollisuuksien löytämiseen ja täysimittaiseen hyödyntämiseen.

Kuulostaa hienolta, mitä seuraavaksi?

Henkilökohtaisesti näen tulevaisuuden sellaisena, jossa jokainen yritys tulee olemaan riippuvainen keräämästään datan määrästä ja sen hyödyntämisestä. Suunta tähän on jo kovassa vauhdissa ja on vain ajan kysymys kun toimimme kaikki ns. datariippuvaisissa yrityksissä.

Tulevaisuudessa yritysten toimintaa ja päätöksentekoa ohjaa pääsääntöisesti kerätty informaatio ja data, puhutaanpa sitten myynnistä, markkinoinnista, tuotannosta tai yrityksen hallinnasta yleisellä tasolla. Tässä muutoksessa Gapps pystyy auttamaan niin työkalujen ja ratkaisuiden kuin konsultoinnin sekä koulutusten avulla.

Liikkeelle lähdetään aina yrityksen lähtökohdista. Taustalla voi olla ajatus manuaalisesta prosessista tai toiminnasta joka halutaan automatisoida. Vaihtoehtoisesti voidaan haluta lähteä tehostamaan ja helpottamaan työntekijöiden toimintaa ja arkea. Alkuun voidaan myös lähteä yhdessä sparraamalla ja pohtimalla mahdollisia kehityskohteita.