Millainen on yrityksesi digitaalinen hiilijalanjälki?

Moni on tehnyt Sitran elämäntapatestin ja mitannut oman hiilijalanjälkensä. Moni on vähentänyt lentämistä, lihansyöntiä ja shoppailua sekä kuullut töissä, että yrityksen strategiaan on nyt kirjattu kestävä kehitys. Yksilöt voivat vaikuttaa valinnoillaan paljon ja yritykset vielä enemmän.

Eri teollisuuden aloilla on vihdoin havahduttu miettimään oman tuotantoketjun läpinäkyvyyttä, kestävän kehityksen tavoitteita sekä sitä, miten yritys hyödyntää resursseja tai toisaalta kompensoi tuottamiaan päästöjä. Usein pohdinta kuitenkin pysähtyy oman yrityksen tuotannon hiilijalanjäljen pohtimiseen ja vielä useammin korjaavista toimista valitaan vain ne, joilla saadaan näkyvyyttä ja jotka eivät liiaksi vaikuta varsinaiseen liiketoimintaan. Harvoin mietitään esimerkiksi yrityksen digitaalista hiilijalanjälkeä, vaikka syytä olisi.

Pilvipalvelut eivät tule mieleen ensimmäisenä, kun puhutaan kestävästä kehityksestä. Kuitenkin myös tällä alalla on mahdollisuus valita vihrein vaihtoehto.

Myös me Gappsilla mietimme, minkälaisen jäljen jätämme maailmaan sekä omassa toiminnassamme että asiakkaidemme kautta. Ilmastonmuutoskeskustelun pahiksiksi on nostettu vaateteollisuus ja lentäminen, vaikka jokaisella teollisuuden alalla voidaan tehdä asioita joko hyvin tai huonosti. Pilvipalvelut eivät tule mieleen ensimmäisenä, kun puhutaan kestävästä kehityksestä. Kuitenkin myös tällä alalla on mahdollisuus valita vihrein vaihtoehto.

Muun muassa Wired on vertaillut pilvipalveluita kestävän kehityksen näkökulmasta. Vertailussa huomioidaan muun muassa se, miten datakeskusten energia tuotetaan, mitä yritys tekee yhteisvastuun osalta, kuinka läpinäkyvästi yritys raportoi toiminnastaan sekä kuinka paljon yritys investoi uusiutuvaan energiaan. Näiden suuryritysten hankinnoilla nimittäin on väliä: Google on yksi maailman suurimmista uusiutuvaa energiaa ostavista yhtiöistä ja samalla pilvipalveluista vihrein.

Google on ollut hiilineutraali jo yli vuosikymmenen

Google on tehnyt kestävästä kehityksestä itselleen sekä kilpailuvaltin että imagon. Googlen datakeskusten tehokkuus on viritetty äärimmilleen, Google investoi voimakkaasti ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun niin globaalisti kuin paikallisellakin tasolla ja nostaa itse omaa rimaansa vuodesta toiseen. Google on ollut hiilineutraali jo yli vuosikymmenen ja onnistunut kattamaan datakeskustensa energiantarpeen kokonaisuudessaan uusiutuvilla energiamuodoilla vuodesta 2017.

Viime aikoina olen keskustellut asiakkaiden kanssa paljon kestävän kehityksen näkökulmasta: kun tehdään teknologiavalintoja, pidetäänkö mielessä yrityksen strategiaankin kirjatut kestävän kehityksen tavoitteet? Tällaisilla valinnoilla viestimme, mihin oikeasti uskomme ja millä on väliä. Juttelin äskettäin erään suomalaisen suuryrityksen johtoon kuuluvan henkilön kanssa. Hänen viestinsä oli selvä: me kaikki teemme edelleen liian vähän. Otamme ensimmäisiä haparoivia askeleita, vaikka meidän pitäisi jo juosta.