Miksi Google-lisenssit kannattaa keskittää partnerille?

Googlen työkalut ovat monelle yritykselle selkeä valinta yrityksen käynnistysvaiheessa. Yksinkertainen lisensointi, erittäin helppo käyttöönotto, erinomaiset työkalut ja vähäinen hallinnointi tarjoavat riittävät puitteet yrityksille keskittyä omaan liiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Usein kuitenkin yrityksen kasvaessa ympäristön hallinnoiminen, kehittäminen ja “ylläpitoa” vaativat toimenpiteet monimutkaistuvat ja alkavat vaatia enemmän aikaa ja resurssia, jolloin omia asiantuntijoita joudutaan sitomaan ympäristön pääkäyttäjätehtäviin ja käyttäjien tukemiseen.

Ongelmatilanteissa Googlen asiantunteva tuki on helppo tavoittaa, ja tämä kanava tarjoaakin erinomaista apua, jos tarkoituksena on vastata kysymykseen “miksi”. Googlen tuki ei välttämättä pysty auttamaan, jos kysymyksenasettelu aloitetaan “miten” kysymyksellä.

Ympäristön ylläpito vie oman aikansa – puhumattakaan kehitystyöstä

Google Workspace (entinen G Suite) on ympäristönä alati kehittyvä, ja kaikkien päivitysten ja uusien ominaisuuksien seuranta käy hyvin työlääksi, jolloin niiden hyödyntäminen jää helposti puutteelliseksi. Tällöin syntyy tilanteita, joissa hankitaan korvaavia ratkaisuja ulkopuolelta, mikä taas nostaa yrityksen juoksevia kuluja.

Googlen palvelut kiinnitetään luottokortille, joten tilanteet, joissa luottokortti vanhenee tai menee muusta syystä kiinni, ovat riski, että palvelut menevät jäihin yllättäen. Tämä voi ymmärrettävästi synnyttää hyvinkin mittavia ongelmia ja kustannuksia yritykselle.

Yrityksen kasvaessa kasvava käyttäjämäärä luo myös useampia rajapintoja ulkoisille hyökkääjille. Liiketoiminnan haavoittuvuus kasvaa, ellei tietoturvaa parantavia ominaisuuksia, kuten kaksivaiheinen tunnistautuminen ja mobiililaitehallinta, ei ole otettu käyttöön. Riski kasvaa myös silloin, kun työntekijöitä ei ehditä kouluttaa tietoturva-asioissa.

Osaava partneri tuo mielenrauhaa ja sujuvoittaa liiketoimintaa

Valitsemalla sopivan partnerin yritys mahdollistaa omien asiantuntijoiden käyttämisen liiketoimintaa edistäviin asioihin ja minimoi merkittävästi riskejä ympäristön toimivuuden ja turvallisuuden kannalta. Tämä mahdollistaa myös käyttäjätuen keskittämisen Google Workspacen osalta asiantuntijoille, jotka eivät vastaa vain “miksi” kysymyksiin, vaan tarjoavat mielellään myös vastauksia “miten” aiheisiin.

Miksi Google-lisenssien keskittäminen hyvälle partnerille kannattaa?

  • Se takaa uusien ominaisuuksien hallitun käytön, minkä avulla leikataan kustannuksia muista päällekkäisistä palveluista ja ollaan tietoisia juuri itselle olennaisista muutoksista.
  • Keskitetty hallinta pitää huolen lisenssien oikeasta määrästä ja ajantasaisuudesta, mikä karsii turhia Google-ympäristön kustannuksia.
  • Partneri tuo esiin tehokkaampia tapoja hyödyntää sovelluksia ja ymmärtää niiden täyden potentiaali.
  • Tukipalveluiden avulla oman teknisen tuen työmäärä pienenee.
  • Tietoturva-asetukset ovat oikein ja ajantaset, lisäksi asiantuntijat voivat konsultoida tietoturvan kehittämisessä.
  • Laskutusmahdollisuus korvaa kiinnitetyt luottokortit.
  • Google-partneri tarjoaa lisenssit samaan hintaan kuin Google. Sen lisäksi voimme tarjota lisensseihin myös ajankohtaisia tarjouksia, joita on saatavilla vain Googlen partnereiden kautta.

Miksi Google-partneriksi kannattaa valita Gapps?

Vuosien kokemus Googlen pilvipalveluista ja laaja asiakaskunta ovat kasvattaneet Gappsin asiantuntijoiden tietämystä ja ymmärrystä eri tarpeista, joihin Google Workspace pystyy vastaamaan. Tunnemme myös parhaat keinot, joilla noihin tarpeisiin kannattaa vastata.

Haluamme tukea ja auttaa asiakkaitamme pysymään ajantasalla uusista ominaisuuksista ja päivityksistä tarjoamalla näkemystä ja ajatuksia, miten mikäkin päivitys tai uusi ominaisuus voisi asiakkaamme ympäristössä toimia. Pystymme myös tarjoamaan palveluiden maksun laskulla, joten luottokortteihin sidotut palvelut voivat jäädä unholaan.

Asiakaspalautetta yhteistyöstä

Kootusti vielä kokemusasiantuntjoiden, eli asiakkaidemme kommentteja yhteistyöstä kanssamme:

Gapps is the rare combination of being an expert at what it does and making you feel as if you are the most important client it has. Always responsive to any question I have, they keep me informed and they understand who we are and what we ́re trying to do. Gapps’s customer service has been very professional and polite with all service related items. Thanks again to the entire Gapps team.
Ben Ottoman, CISO / Avaus

Gapps on yritys, jonka valttikortteina ovat asiakaslähtöisyys sekä mutkaton ja erittäin nopea toiminta. Gapps on tuonut meille toimintavarmuutta meidän Google Cloud -ratkaisuissa ja yhdessä tekemämme projektit ovat toteutettu toiveidemme mukaisesti ja käyttöönotto on ollut erittäin sujuvaa. Gappsin erityinen yrityskulttuuri ja asiantuntevat työntekijät tekevät heistä ketterän yhteistyökumppanin jonka kanssa on helppo toimia yhdessä.
Teemu Hakuli, Head of IT / Seriously Digital Entertainment

”Gappsista huokuu empatia ja ihmiskeskeisyys. Heidän kanssa on hyvä tehdä yhteistyötä koska tuntuu, että työskentelee ihmisten eikä kasvottoman korporaation kanssa.”
Matti Someroja, IT System Specialist / Idean

Amazing people, amazing service, true professionals with passion to solve problems. We can highly recommend Gapps to anyone!
Samppa Vilkuna, CEO & Co-Founder / Superson

Gappsissa on kyse ennen kaikkea mahtavista ihmisistä, jotka auttavat intohimolla asiakkaita uuteen digitaaliseen työskentelytapaan. Perustana on ainutlaatuinen yrityskulttuuri, joka tekee Gappsista erittäin helpon, ketterän ja myös hauskan yhteistyökumppanin.
Tomi Paajanen, Co-Founder & CGO / Valotalive

Te Gappsillä – olette lähellä, läsnä, sopivan pieni ja ketterä. Teillä asioita oikeasti tehdään, sen sijaan että vain määriteltäisiin ja availtaisiin tikettejä.

– Esa Haapa-aho, ICT Specialist & Project Manager / Puuilo