Viestintävälineet eivät paranna tiedonkulkua – ihmiset parantavat

Yleinen ongelma organisaatiossa: tieto ei kulje. Organisaation viestintä on tiedotusmaista ja työntekijöiden vuorovaikutus vähäistä. Organisaatio lähtee hakemaan apua ongelmaan uusista viestintävälineistä, mutta muutosta parempaan ei kuitenkaan tapahdu. Viestintävälineet eivät yksinään ole ratkaisu tiedonkulkuun. Viestintävälineet ovat mahdollistaja, ihmiset ovat ratkaisu.

 

Viestinnän ongelmia ei voi lähteä ratkaisemaan välineet edellä

Viestintävälineitä uusittaessa täytyy organisaation tarkaskella olemassa olevaa viestintäkulttuuria. Miten työntekijät ovat vuorovaikutuksessa keskenään? Luottavatko työntekijät toisiinsa? Miten ja mistä asioista organisaatiossa puhutaan?

 

Viestintävälineet ovat mahdollistaja,

ihmiset ovat ratkaisu.

 

Organisaation tiedonkulku paranee, kun työntekijöiden luottamus toisiinsa ja vuorovaikutuksen määrä kasvaa. Epävirallisella viestinnällä on suuri merkitys, millaisiksi työntekijöiden keskinäiset suhteet muodostuvat. Käytäväkeskusteluissa ja kahvipöydissä jaetut henkilökohtaisemmat asiat ovat tärkeitä luottamussuhteen rakentumisessa. Jos organisaatio tunnistaa epävirallisen keskustelun merkityksen ja tukee myös keskustelua, joka ei suoraan liity työhön, voi se rakentaa toimivampaa viestintäkulttuuria.

 

Kun perusta on ensin kunnossa, on teknologiasta apua

Monet yritykset toimivat hajallaan ympäri maata ja maailmaa, jolloin luonnolliset päivän mittaan tapahtuvat epämuodolliset kohtaamiset jäävät puuttumaan. Myös lisääntyvä etätyö vahvistaa tätä ilmiötä. Tässä kohtaa teknologia astuu esiin. Esimerkiksi Gappsin tarjoama digitaalinen työympäristö Happeo mahdollistaa kahviautomaattikeskustelut myös fyysisesti erillään toimiville tiimeille.

Happeo yhdistää organisaation työntekijät riippumatta siitä, missä päin maailmaa he työskentelevät, jolloin organisaation jokainen työntekijä pääsee osaksi päivittäistä keskustelua ja osaksi työyhteisöä. Vuoropuhelu organisaation muiden työntekijöiden kanssa syventää työntekijöiden välisiä suhteita ja saa heidät sitoutumaan organisaatioon.