Neste – Enemmän kuin teknistä asiantuntijuutta

 

Nesteen strategiasta nousevat esille edelläkävijyys, globaali johtajuus ja innovatiiviset ratkaisut. Kun tämänkaltainen yritys lähtee uudistamaan digitaalista työympäristöään on selvää, että uudistuksen on palveltava kokonaisvaltaisesti myös yrityksen strategiaa ja kasvutavoitteita.

 

 

Kokonaisvaltainen muutos ei rajoitu vain teknologiaan

“Strategisen edelläkävijyyden integroiminen käytännön työtapoihin on haastavaa mutta meille välttämätöntä. Tätä työtä tukemaan olemme tarvinneet järeän muutoksen digitaalisessa ympäristössämme”, kertoo Nesteen Communications Specialist Jatta Pakkanen.

Muutos on toteutettu viimeisen neljän vuoden aikana ja se on vaatinut työympäristön täyden uudistuksen. Tätä on Nesteen kanssa ollut tiiviisti suunnittelemassa ja toteuttamassa Gapps. Pakkasen mukaan muutos on ollut iso mutta palkitseva.

“Panostus kollaborointiin ja yhdessä työskentelyyn on ollut kaiken lähtökohta. Työskentelemme samanaikaisesti eri aikavyöhykkeillä ja mantereilla. Tarvitsimme työkalut, jotka murtavat siiloja meidän välillä.

Tarvitsimme työkalut, jotka murtavat siiloja meidän välillä.

Modernit digitaaliset työkalut mahdollistavat työtapojen tehostamisen ja antavat tilaa työntekijöiden oman osaamisen kehittämiselle. Googlen työkaluilla on Pakkasen mukaan parhaat edellytykset tukea kansainvälisen yrityksen kasvutavoitteita ja turvata sujuva yhteinen työskentely.

Gapps on tukenut Nestettä koko muutosprosessin ajan. Teknisten ratkaisujen lisäksi Gapps on tarjonnut näkemyksiä toiminnan kehittämisestä, ideointia ja suunnittelua yhdessä Nesteen asiantuntijoiden kanssa, lanseeraamisen jälkeistä käyttöönoton opastusta ja tukea loppukäyttäjälle.

Teknisestä asiantuntijuudesta on muutosprosessin aikana siirrytty kohti tiiviimpää kumppanuutta.

Gapps on ollut meille on-stop shop. 

Yksi työympäristö palvelee kaikkia lokaatiosta riippumatta

Suurimpiin uudistuksiin on kuulunut Nesteen digitaalisen työympäristön Cosmoksen suunnittelu ja toteutus. Cosmos on alunperin Gappsin rakentama digitaalinen työskentelyalusta, joka tunnetaan myös nimellä Happeo. Ratkaisussa sosiaalinen intranet kohtaa staattisen sisällön. Cosmos tuo yhteen Nesteen työntekijöiden tarvitsemat työvälineet, tiedostot ja keskustelut.

“Vahvan globaalin kasvumme takia on oleellista saada käyttöön yksi työympäristö, joka palvelee kaikkia nesteläisiä riippumatta siitä mistä päin omaa työtään tekee”, toteaa Nesteen Global Content & Channels Team Lead Paula Narkiniemi.

Cosmoksen käyttöönoton kiitetyimpiä seurauksia on ollut tiimityön tehostaminen, tiedon parempi ja reaaliaikaisempi välittyminen ja proaktiivisen työskentelytavan mahdollistaminen henkilöstölle.

“Aiemmat työkalut eivät ole vastanneet tämän päivän tarpeisiin. Cosmoksen myötä tähän on saatu tarvittu muutos.”

Uusi digitaalinen työympäristömme Cosmos palvelee tämän päivän tarpeita.

 

Google sopii Nesteelle

Nesteen Solution Architect Joni Nikulaisen mukaan Google on Nesteelle oiva valinta, koska kyse on skaalautuvasta globaalista palvelusta, joka on luotettava ja vastaa kasvavan yrityksen tarpeisiin. Nikulainen mainitsee Googlen eduiksi myös helppokäyttöisyyden sekä tietoturvallisuuden.

“Google Workspacen voima on yhteistyön sujuvuudessa yli rajojen ja aikavyöhykkeiden, soveltuvuus kaikkiin käytössä oleviin laitteisiin ja luotettavuus siihen, että kaikki tämä toimii tietoturvallisesti.”

Googlen palvelut ovat olleet Nesteelle rakennuspalikoita, joista on voitu muotoilla yrityksen tarpeisiin vastaava palvelu- ja työkalupaletti.

Google tarjoaa ekosysteemin, joka on tietotyöympäristössä lyömätön paketti.

 

Hyvä kumppani tarjoaa raikkaita näkemyksiä IT:n kehitykseen

Nikulainen kertoo, että suuressakaan yrityksessä IT:n omat voimavarat eivät yksin riitä ison pilvipalvelun hallinnointiin, kehittämiseen ja ylläpitoon. Lisäksi suuressa yrityksessä on usein totuttu tiettyjen kaavojen ja toimintatapojen sanelemaan työtapaan. Gapps on Nikulaisen mukaan tuonut kehitystyöhön tuoreita näkemyksiä ja raikkaita tuulahduksia.

"Gappsin kaltainen ketterä taho on ollut meille kullanarvoinen – ei ainoastaan olemalla palveluiden toimittaja vaan tasaveroinen kumppani, joka yhdessä meidän kanssa suunnittelee ja kehittää asioita. Ja uskaltaa haastaa."

Nikulainen nostaa Gappsin vahvuudeksi myös sen, että yritys on fyysisesti lähellä. Aina ei riitä, että on tavoitettavissa online. Pakkanen on samaa mieltä ja toteaa tiiviin yhteistyön hitsanneen ja lujittaneen Nesteen ja Gappsin kumppanuutta.

Gapps osaa jo puhua Nestettä ja osaa olla osa meitä.