Case Pågå: Asiakkuudenhallinnan digiloikalla vauhtia liiketoimintaan

Yhteistyö lyhyesti

Lähtötilanne Menestyksen avaimet Lopputulos
Tunnistettiin tarve valjastaa modernit teknologiat kehittämään asiakaskokemusta sekä liiketoiminnan ennustettavuutta.

Hyvä integroitavuus nykyiseen toiminnanohjaus-järjestelmään sekä aktiivinen, läpinäkyvä ja osallistava muutosviestintä varmistivat onnistumisen.

Moderni ja helppokäyttöinen asiakkuudenhallinta-järjestelmä, joka parantaa asiakaspalvelua, ennustettavuutta sekä tukee liiketoiminnan kasvua. 

 

Tapahtumatoteuttamisen asiantuntija Pågå parantaa asiakaskokemusta ja liiketoiminnan ennustettavuutta modernilla asiakkuudenhallintajärjestelmällä

Pågå on toiminut pitkään markkinoilla ja asiakasprojekteja on johdettu jo vuosia systemaattisesti. Kasvun mahdollistamiseksi ja työn tehokkuuden lisäämiseksi haluttiin päivittää asiakkuudenhallintaprosessi vastaamaan asiakkuuksien johtamisen tarpeita.
Pågå kehittää jatkuvasti sisäisiä toimintojaan ja tähtää tapahtuma-alan digitalisaation edelläkävijäksi. Nyt digitaalisuus haluttiin valjastaa parhaan mahdollisen asiakaspalvelun varmistamiseksi lisäämällä läpinäkyvyyttä ja datapisteitä asiakkaan polun eri vaiheista. CRM projekti käynnistyi kolmen toisistaan erilaisen alustan kartoittamisella, kertoo Pågån kaupallinen johtaja Jarno Salmivuori.

Tarvekartoituksessa monday sales CRM esiintyi edukseen

Tarvekartoitus eri CRM-järjestelmien välillä varmisti, että teknologiseksi alustaksi valittiin järjestelmä, joka mahdollistaa myös asiakasprojektien hallinnan sekä integroitavuuden olemassa olevaan toiminnanohjausjärjestelmään ilman kuukausien räätälöintiä.
Tarvekartoituksen ja kilpailutuksen voitti monday sales CRM, sillä se tarjoaa modernit ratkaisut asiakasrajapintaan sekä tarvittavan joustavuuden projektinhallintaan. Lisäksi integroitavuus olemassa olevaan toiminnanohjausjärjestelmään oli mahdollista toteuttaa ilman mittavaa custom koodia.

Teknologiavalinnasta suunnitteluun ja toteutukseen on matkaa

Paraskaan alusta ei asenna itse itseään, tämän vuoksi Pågå halusi varmistaa onnistuneen arkkitehtuurin suunnittelun ja käyttöönoton. Luonnollinen valinta Pågålle oli Gapps, joka on kotimaassa ainut sertifioitu monday.com kumppani.

Yhdessä Gappsin ja monday.comin kanssa Pågå ryhtyi toteuttamaan projektia, joka tarjosi sujuvan tavan yhdistää asiakkaiden kanssa käytävä kommunikaatio läpinäkyvään myynnin raportointiin, ennustamiseen ja tavoitteiden hallintaan. Tarkoituksena oli myös integroida monday.com Rentman-nimiseen toiminnanohjausjärjestelmään, jotta projektien hallinta olisi saumatonta.

Tulevaisuudessa kehityssuunnitelmissa on siirtää projektijohtaminen ja sisäiset kehitysprojektit monday.comiin, joka tulee luomaan entistä eheämmän kokonaisuuden.

Mikä monday sales CRM?

monday sales CRM on joustava asiakassuhteiden hallinnan ja johtamisen alusta. Lisäksi sen myynnin seurannan ominaisuudet soveltuivat Pågån liiketoimintaan erityisen hyvin. Monday CRM toimii laadukkaan liidiprosessin rakentamisessa ja johtamisessa aina prospektista asiakkuuteen ja lisämyyntiin saakka joustavasti ja läpinäkyvästi. Jokainen käyttäjä pystyy järjestämään oman henkilökohtaisen dashboardinsa oman työn johtamista tukevaksi. Samalla se kerää myynnin johdolle reaaliaikaisesti dataa myyntiprosessin eri vaiheista.

monday-crm-illustration

[Kuvituskuva monday sales CRM Dashboardista]

monday sales CRM:ssä on kaikki tarvittavat ominaisuudet koko myyntiputken hallintaan liidistä sopimuksen loppuun asti ilman tarvetta siirtää tietoa manuaalisesti eri ohjelmien välillä. Lisäksi sen helppokäyttöiset automaatiotyökalut tukevat myyntiä ja jälkimarkkinointia automaattisilla muistutuksilla.

Gapps johti asiantuntevasti ja onnistuneesti projekti maaliin

Uuden CRM:n käyttöönotto osui liiketoiminnan kiireisimpään sesonkiin, mikä asetti haasteita onnistuneelle projektin läpiviennille. Pågån johdon vahvan sitoutumisen ja Gappsin asiantuntemuksen ansiosta projekti saatiin toteutettua onnistuneesti maaliin.
Gappsin ihmiskeskeinen projektijohtamisen malli varmisti, että oikeita asioita tehtiin oikeaan aikaan kommunikoiden etenemisestä läpinäkyvästi. Lisäksi Gapps varmisti, että uusi prosessi palvelee kaikkia organisaation asiakasrajapinnassa työskenteleviä sekä johdon tarpeita liiketoiminnan ennustettavuudelle. Projektin aikana automatisoitiin työvaiheita helpottamaan arjen työn tekemistä.


Gappsin systemaattinen tapa operoida mahdollisti projektin onnistumisen! Tärkeitä tekijöitä onnistumiselle olivat muun muassa viikkotsekkauspalaverit, pilottiryhmät, Gappsin antama tuki muutosjohtamiseen ja -viestintään. Gapps toi projektille selkeän johtajuuden ja varmisti hankkeen läpimenon.” - Jarno Salmivuori, Pågå

Erillisistä Sheeteistä ja asiakkaiden Google Drive kansioista läpinäkyvään asiakkuuden hallintaan

Ennen monday sales CRM:n käyttöönottoa asiakkuuksien johtaminen tapahtui erillisissä järjestelmissä ja Google Drive kansioissa. Myynnin johtaminen inbound liidistä sopimukseen tapahtui useiden eri  - toisinaan erillistenkin - vaiheiden kautta. Uudessa asiakkuudenhallintajärjestelmässä prosessi virtaviivaistettiin varmistaen, että yksikään liidi, diili tai tarjouspyyntö ei häviä yksittäisiin järjestelmiin. 

monday sales CRM yhdenmukaistaa työnteon tapoja. Meillä on ollut vuosien varrella erilaisia tapoja toimia ja johtaa omaa työtänsä, ja nyt monday mahdollistaa parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen tarjoamisen jokaisessa kontaktipisteessä. Muun muassa poikkeustilanteissa kuten sairaspoissaolojen sattuessa, kuka tahansa pystyy hyppäämään käynnissä olevaan keskusteluun mukaan eikä asiakkaan tarvitse kerrata mitä tähän mennessä on sovittu.“ - Jarno Salmivuori, Pågå

Moderni asiakkuudenhallintajärjestelmä parantaa niin työntekijä- kuin asiakaskokemusta

Uusi asiakkuudenhallintajärjestelmä yhdenmukaisti työtapoja ja toi läpinäkyvyyttä yrityksen toimintaan. Raportointi ja päivittäisen työn ohjaaminen parantuivat huomattavasti. Lisäksi olemme voineet hyödyntää kattavaa viestimallipohja kirjastoa asiakkuuksienhallinnassa. Uusi tapa toimia asiakkuuksien johtamisen parissa on myös parantanut ennustettavuutta ja tavoitteiden hallintaa, kertoo Jarno Salmivuori Pågåltä. Myös liiketoiminnan ennakoiminen, toimitusvarmuus ja asiakaspalveluvarmuus ovat parantuneet.

Avaan joka aamu oman dashboardini, jossa näkyy liidit ja myyntimahdollisuudet sekä käynnissä olevien keskustelujen vaiheet yhdellä näkymällä. monday sales CRM on jo nyt muuttanut tapaani johtaa omaa työtäni ja tehostanut myynnin johtamiseen käytettyä aikaa.” - Jarno Salmivuori, Pågå

Osaava kumppani vähentää projektin suunnitteluun ja toteutukseen tarvittavaa aikaa

Asiakkuudenhallintajärjestelmän modernisointi oli Pågålle ydinliiketoimintaprosessi, jonka onnistunut läpivienti oli tärkeää. Varhaisessa vaiheessa tunnistettiin tarve hyödyntää asiantuntijan osaamista projektin läpiviemisessä. Kumppanivalinnassa tärkeänä pidettiin muun muassa teknologista osaamista, intergraatiokyvykkyyttä sekä avaimet käteen kumppanuutta, jossa voidaan luottaa, että se mitä on sovittu tehdään sovitussa aikataulussa.

Gapps osoitti sitoutumista projektin onnistumiseen heti tarjouspyyntövaiheesta lähtien. Lisäksi heidän teknologinen asiantuntemuksensa oli avainasemassa. Kiitosta saa myös gappsiläisten tapa toimia joustavasti, läpinäkyvästi ja luotettavasti, Jarno jatkaa.
Pågån muutosmatka asiakkuudenhallinnassa on osoitus siitä, miten digitaaliset ratkaisut voivat tehostaa toimintaa, lisätä läpinäkyvyyttä, parantaa asiakaspalvelua ja ennustettavuutta sekä tukea liiketoiminnan kasvua. Parempaa työntekijäkokemusta unohtamatta.

Pågån toiminnan ytimessä on halu ylittää asiakkaidensa odotukset ja mennä näyttävästi maaliin. Onnistumisen takana on vahva projektiosaaminen ja kaikkea tekemistä yhdistää intohimo korkealaatuisiin projekteihin sekä tinkimätön halu tarjota asiakkaille aina yhtä laadukasta palvelua. Nyt tämä tavoite toteutuu projektien läpiviennin lisäksi myös asiakkuuden hoidossa, kun asiakaslupausta eletään ja hengitetään läpi liiketoimintaprosessien. 

Esittelyssä Pågå

Pågå on mediatuotantojen, virtuaalitapahtumien ja -studioiden, artistien ja näyttelyiden lavasteiden sekä tapahtumien ja messuosastojen rakenteiden suunnitteluun, toteutukseen ja kalustamiseen erikoistunut kotimainen yritys.

Pågå valmistaa myös korkealuokkaiset mittatilauskalusteet toimistoihin, liiketiloihin, ravintoloihin ja hotelleihin sekä toteuttaa myymäläkalusteiden lisäksi myös erilaiset huomioelementit, promo- ja brändituotteet sekä valmistamme prototyyppejä eri alojen suunnittelijoille. Oli kyseessä sitten iso yleisötapahtuma tai pienemmät pikkujoulut, messuosasto, mediatuotanto, näyttelytila tai vaikka pop up -kahvilan tilapäiskalustus, löydät Pågålta ratkaisun toimivaan kokonaisuuteen.

Paga-look-and-feel