4 asiaa, joita Google Workspacea käyttävät yritykset eivät huomioi

Yritykset törmäävät samoihin ongelmiin

Google Workspacen on tarkoitus toimia yrityksen liiketoiminnan tukena ja vauhdittajana. Aina näin ei kuitenkaan ole, sillä etenkin kiire, henkilöstöresurssien puute ja omaan liiketoimintaan keskittyminen ajavat tukitoimintojen ohi. Vuosien Google Workspace -kokemuksella voimme sanoa, että suurimmassa osassa yrityksistä ja organisaatioista ongelmat ovat samoja.

 

Oletteko huomioineet nämä 4 seikkaa Google Workspace -ympäristössänne?

 1. Google Workspace on aikoinaan “vain otettu käyttöön”, mutta sen jälkeen ympäristön päivittäminen ja kehittäminen ovat jääneet taka-alalle esimerkiksi yrityksen nopean kasvuvauhdin takia.

 2. Vastuu Google Workspacen “ylläpidosta” tipahtaa IT-tiimin (tai sen ainoan henkilön) harteille ja sitä hoidetaan muiden työtehtävien ohessa. Todellisuus kuitenkin on, että niin laajan kokonaisuuden kuin Google Workspacen syvällinen osaaminen ja kehittäminen sekä ympäristön käyttö- ja kehitysmahdollisuuksien hahmottaminen omassa organisaatiossa olisi kokopäivätyö useammalle kuin yhdelle henkilölle.

 3. Useimmilla yrityksillä ei ole vaadittua osaamista ja resursseja Google Workspacen täysimittaiseen hyödyntämiseen. Tällöin ohjelmistojen kokonaisvaltainen hallinta, kehitys ja käyttökoulutukset eivät lopulta kuulu kenellekään ja ne jäävät usein tekemättä. Sama ongelma koskee monesti myös muita teknologiaratkaisuja, kuten Slackia.

 4. Ennen pitkää teknologioista ja ratkaisuista, joiden tarkoitus on toimia liiketoiminnan tukena ja vauhdittajana, tulee taakka, kun niiden hyödyntäminen laahaa jälkijunassa.

Yli 10 vuoden kokemuksella Google Workspacesta olemme tehneet havaintoja huomioimatta jäävistä asioista, jotka toistuvat lähes kaikissa yrityksissä.

 

Tyypilliset haasteet Google Workspacen tehokkaassa käytössä

 • Käytössä on epäoptimaalinen määrä tai sekoitus tarvittavia lisenssejä, jolloin rahaa kuluu hukkaan.

 • Yrityksessä ei ole ymmärrystä siitä, millaisia lisenssejä tarvitaan tai mihin niitä voisi käyttää, jolloin rahaa kuluu hukkaan, kun maksetaan päällekkäisistä palveluista.

 • Tietoturvaa ei valvota, eikä paranneta jatkuvasti, joka muodostaa erittäin suuren liiketoimintariskin.

 • Yrityksessä ei ole tilannekuvaa siitä, miten Google Workspace on muuttumassa ja miten se vaikuttaa yrityksen työntekoon, jolloin työn tehokkuus kärsii.

 • Yritys ei pysty tarjoamaan tarpeeksi tukea ja koulutusta työntekijöille työkalujen laajaan ja järkevään hyödyntämiseen, jolloin työn tehokkuus kärsii.

 • Ympäristön pääkäyttäjät joutuvat tekemään paljon ns. lapiohommia, jolloin työaikaa kuluu epäolennaisuuksiin ja tehokas työskentely jää vähemmälle.

 

Miten me sen teemme – Your Google Workspace -palvelu

Olemme työskennelleet Google Workspacen parissa yli 10 vuotta intohimolla ja tietotaidolla, jota päivitämme ja kehitämme jatkuvasti. Emme pidä Google Workspacea ainoastaan kasana yksittäisiä työkaluja, vaan yritysten liiketoiminnan kehittämisen mahdollistajana ja tukena. Workspacen kehittäminen ja sen täysimittainen hyödyntäminen vaativat syvällistä osaamista, aikaa ja tekijöitä. Siksi rakennamme ja hoidamme asiakkaidemme Google Workspace -ympäristöjä kuin omiamme. Tutustu Your Google Workspace -palveluun.

gapps-cornerstones

 

Jatkuva tuki Google Workspace -ympäristölle

Me tunnemme Google Workspacen kuin omat taskumme. Annamme asiakkaillemme mahdollisuuden keskittyä entistä paremmin omaan liiketoimintaansa ja tuemme heitä siinä. 

Lupauksemme Google Workspace -asiakkaillemme

 • Käytössä ovat juuri sopivat lisenssit ja niitä on vain tarvittava määrä
 • Yrityksen tietoturva on jatkuvasti monitoroitu ja hallinnassa
 • Avainhenkilöillä on vähemmän työtä ja tehtäviä Google Workspace -ympäristössä, sillä hallinnoimme sitä puolestanne
 • Google Workspacen uudet ja tulevat ominaisuudet ovat kaikilla hyvin tiedossa ja hyödynnettävissä
 • Nykyiset ja uudet työntekijät ovat perehdytetty tehokkaasti Workspacen työkaluihin ja työtapoihin
 • Koko organisaatiolla on jatkuva tuki Google Workspacen käytössä ja hyödyntämisessä

Mikäli tunnistat nämä haasteet myös omassa organisaatiossasi, ole meihin yhteydessä niin katsotaan miten voisimme teitä parhaiten auttaa.