Tulevaisuuden työ on jo täällä

Google julkaisi hiljattain raportin siitä, millaista on tulevaisuuden työ. Raporttia varten on kahlattu läpi kunnioitettava määrä tutkimusta ja kirjallisuutta siitä, miten työ muuttuu ja mitä yritysten täytyisi tehdä ollakseen muutoksen etujoukoissa. Tulevaisuuden työtä määrittävät elementit ovat nimittäin jo täällä, mutta nyt vaaditaan rohkeutta tehdä valintoja.

Milleniaalien erilainen työskentelytapa ja vaatimukset työnantajaa kohtaan ovat olleet tiedossa jo kauan: tämä 80-90-luvuilla syntynyt sukupolvi ei enää tyydy perinteiseen työskentelyyn ja toimintatapoihin. Esimerkiksi Forrester on tutkinut tätä jo moneen kertaan viime vuosien aikana ja samankaltaisiin tuloksiin on päädytty myös muissa tutkimuksissa. Tämä työmarkkinoita tarmokkaasti muuttava joukko on pian työvoiman enemmistö.

Googlen selvitys nostaa esille kolme muutosta, joita yritysten on tehtävä nyt voidakseen kuroa kiinni etumatkaa, joka edistyneimmillä yrityksillä jo on:

  1. Työntekijöille on annettava työvälineet, jotka mahdollistavat tehokkaan työskentelyn missä tahansa.
  2. Työntekijöille mahdollistetaan pääsy tiedon äärelle ja kannustetaan yhdessä ideoimiseen.
  3. Puretaan esteet joustavan työskentelyn tieltä.

On hyvä hahmottaa, että esteet voivat olla työvälineissä tai -tavoissa tai työpaikan kulttuurissa. Usein onkin niin, että haasteiden ajatellaan olevan teknologiaan liittyviä, vaikka todellisuudessa muutoksen estääkin kulttuuri.

Mikään näistä muutoksista ei tapahdu itsestään, vaan ne kaikki vaativat systemaattista suunnittelua, johtamista ja muutosvalmiutta. Ne vaativat myös uskallusta päästää irti vanhasta – on sitten kyse välineistä tai toimintatavoista, kulttuurista tai hierarkiasta. Uskallus kuitenkin kannattaa: Googlen selvityksen perusteella työntekijöiden aikaa kuluu monissa yrityksissä hukkaan. Hyödyttömät palaverit, dokumenttien lukuisat versiot, jatkuvasti täyttyvät sähköpostit ja ohjelmistojen päivitykset syövät työaikaa, joka voitaisiin käyttää olennaiseen liiketoimintaan tai uusien aluevaltausten tekemiseen.

Our employees have everything they need accessible at all times, from any device. As a result, we’re reclaiming approximately 150,000 hours a year for global innovation.

– Rickard Söderberg, Global Digital Workplace Manager, GANT