Työ muuttuu: Kuinka Neste on kehittänyt viestintäänsä ja työtapojaan?

Pääkuvassa Nesteen pääkonttori. Nesteen viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja Kaisa Lipponen osallistuu yhdessä Gappsin toimitusjohtajan Kasper Pöyryn kanssa webinaariin tiistaina 16. huhtikuuta. Webinaarissa käsitellään Nesteen sisäisen viestinnän, työkalujen ja työtapojen kehitystä samalla, kun on tehty laajempaa ulospäin näkyvää muutosta brändiin ja viestintään. Lisätietoa webinaarista sekä ilmoittautumislomake löytyy täältä. Webinaarin tallenne on nähtävissä täällä.

Minulla on ollut ilo keskustella kahden eri alojen asiantuntijan kanssa työn muutoksesta ja niistä on pystytty juontamaan paljon konkreettisia vinkkejä suomalaisille yrityksille vastata tähän ilmiöön.

Ensimmäisessä webinaarissa Sami Ärilän kanssa pohdittiin yleisesti työn luonteen muutosta teknologian kehittyessä. Sen lopputulemana oli vahva kehotus aloittaa kokeiluja ja pohtia kuinka oma organisaatiosi selviää tilanteesta, jossa yhä useammalla meistä on työkaverina robotti.

Toisessa webinaarissa keskusteltiin Antti Merilehdon kanssa siitä, miten tämä muutos näkyy työympäristöissä ja työkaluissa. Esimerkkejä löytyy jo laidasta laitaan niin poliisien rekisterikilpien tunnistamisesta kuin datan avulla tehtävästä työn optimoinnista hyvinkin perinteisillä toimialoilla. Tärkein oppi tästä oli miettiä millä tekoälyn tai modernin teknologian sovelluksella on omalle organisaatiolle suurin vaikutus sekä ovatko perustyövälineesi sillä tasolla, että niistä on aidosti hyötyä.

Hyvänä esimerkkinä webinaareissa käsitellystä työn muutoksesta on Neste, joka on viime vuosien aikana tehnyt valtavan suuren imagollisen muutoksen ja on käytännössä kuin eri yritys kun ‘vanha Neste Oil’. Neste on ennakkoluulottomasti pioneerin ottein lähtenyt kehittämään heidän sisäistä viestintää, työkaluja ja työtapoja samalla kun on tehty laajempaa, ulospäin näkyvää muutosta brändiin ja viestintään.

 

"Kun aletaan kehittämään työtapoja,

täytyy uskaltaa mennä avoimin mielin

niiden joukkoon, joiden työhön

päätökset, teknologiavalinnat ja toimintatapojen

muutokset vaikuttavat."

– Anna-Liisa Merisaari, Senior Change Manager, Gapps

 

Jokainen haluaa tulla nähdyksi ja otetuksi huomioon oman työnsä osalta. Kun puhutaan työtapojen muutoksesta ja kehityksestä, tämän kanssa tasapainoilu on ihan oma lajinsa erityisesti isoissa organisaatioissa. Vaikka muutosta täytyykin johtaa ylhäältä, ei yksittäisiä ihmisiä ja heidän työtään pitäisi käsitellä muutoksen kohteina, vaan saada heistä sen aktiivisia tekijöitä. Ihmiset ovat oman työnsä asiantuntijoita, joten jos heidät nähdään vain vierestä seuraajina, ei motivaatiota muutokseen voi syntyä eivätkä uudet työskentelytavat juurru arkeen.

Webinaarisarjan viimeisessä osassa pääsemmekin keskustelemaan Nesteen viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja Kaisa Lipposen kanssa siitä, millaista sisäistä työtä Nesteellä on tehty työn muutokseen liittyen ja miten muutos on vaikuttanut heidän sisäiseen viestintään sekä työkalujen ja työtapojen kehittymiseen.

Ilmoittaudu mukaan webinaariin täältä. Webinaarin tallenne on nähtävissä täällä.